Kvalitetssortering skapar nya möjligheter för glas

Kvalitetssortering skapar nya möjligheter för glas

ANNONS

Annons

En oförstörande kvalitetssorteringsmetod skulle både göra det lättare att använda glas som konstruktionsmaterial och undvika att mer glas än vad som verkligen behövs. Nu tas nästa steg i ett forskningsprojekt för att ta fram en metod för detta.

Det finns i dagsläget ingen oförstörande provningsmetodik för att säkerställa att glas uppnår den hållfasthet som anges i standarder. Detta innebär att man alltid använder mer material än man egentligen skulle behöva för att vara på den säkra sidan. Andra bärande konstruktionsmaterial i byggnader som stål, betong och trä hållfasthetsklassificeras så att rätt kvalitet kan väljas för ändamålet. För att åstadkomma en hållfasthetssortering för glas krävs en icke-förstörande provningsmetod. Nu försöker man utveckla en sådan där förekomsten av relativt stora ytsprickor bestäms genom mätning med ultraljud.

Stor potential

För drygt ett år sedan avslutades Smart Housing-förstudien ”Kvalitetshöjning av glas – icke-förstörande provning av glasets hållfasthet”. Trots lovande resultat uppstod ett antal frågor som behöver besvaras innan en industriell metod för kvalitetssortering av planglas kan bli verklighet. Potentialen för en oförstörande kvalitetssorteringsmetod skulle göra det enklare att använda glas som konstruktionsmaterial samtidigt som man inte använder mer glas än som verkligen behövs. Metoden skulle även kunna användas som en besiktningsmetod för glas i bärande konstruktioner.

I den tidigare Smart Housing-förstudien kunde man se ett klart samband mellan skadevärden från oförstörande och förstörande provning. I det nya Åforsk-finansierade projektet ”Hållfasthetsklassificering av planglas för bättre kvalitet – validering av metod genom väldefinierade ytdefekter och hållfasthetsprovning” kommer den oförstörande provningsmetodiken valideras genom att skapa väldefinierade ytdefekter i glasen och prova hållfastheten, vilket blir ett viktigt steg för en framtida tillämpning av metoden inom industri. Att oförstörande kunna klassificera glasdefekter på mikroskopisk nivå är helt nytt och skulle kunna revolutionera glasindustrin, berättar Stefan Karlsson, senior glasforskare och projektledare på RISE, för Smart Housing Småland.

Projektet startar i augusti 2019 och avslutas i september 2020. Projektpartners är RISE, Lunds Tekniska Högskola, Acoustic Agree och Osby Glas.

Sponsrat innehåll från Soltech

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.