Klimatsmarta bostäder kan ge lägre hyra

Foto Åke Eson

Klimatsmarta bostäder kan ge lägre hyra

ANNONS

Annons

Att bygga klimatsmarta bostäder kan ge lägre hyror. Det visar forskning från Boinstitutet och Centrum för Boendets Arkitektur (CBA) vid Chalmers, som studerat ett projekt med passivhus i Viskafors.

Antti Kurvinen från Tammerfors Universitet i Finland och gästforskare vid CBA Chalmers står bakom rapporten ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande”. Han har studerat allmännyttan Viskaforshems 18 passivhusvillor i trä som uppfördes 2010. Nyproduktionshyran låg vid färdigställandet en tredjedel lägre än vad den blivit om man tillämpat en konventionell kalkylmodell. Modellen kallas Viskaforsmodellen.

Tricket för att förena kvalitet med lägre hyror är att hållbarheten beaktas i kalkylen. Kalkylen behöver även anpassas efter företagets egna villkor samt projektets unika och lokala förutsättningar, menar Antti Kurvinen. Används exempelvis ett material som beräknas hålla i hundra år kan kostnaden fördelas över en längre tidperiod än den standardiserade avskrivningstiden på femtio år. Högre kvalitet i materialvalen kan också sänka underhållskostnaderna. En bra produkt med hög kvalitet väcker mer intresse på marknaden. Tas detta med vid beräkning av kalkylen kan företaget erbjuda en lägre hyra och ändå generera ett positivt kassaflöde över tid, menar Antti Kurvinen.

– Kunskapen i ekonomi och investeringskalkyler behöver bli bättre bland dem som utvecklar bostäder. Förhoppningsvis kan den här rapporten bidra till det och samtidigt styra bostadsdebatten mot de ämnen som är väsentliga, säger Antti Kurvinen.

Forskningen, som finansierats av Boinstitutet och CBA, syftar till att öka kunskapen om metoder för hållbara lönsamhetskalkyler i nyproduktion, med Viskaforshems projekt i Pumpkällehagen som fallstudie.

– Med den här forskningen ville vi undersöka om det går att bygga attraktiva och hållbara bostäder med kvalitet, för alla plånböcker, säger Moa Andersson, verksamhetsledare, Boinstitutet.

Den 14 oktober anordnar Boinstitutet en digital föreläsning där Antti Kurvinen presenterar sin forskning och rapporten ”Lönsamhetskalkyl för hållbart bostadsbyggande”.

Sponsrat innehåll från Cembrit

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.