Klimatsmart byggarbetsplats

Foto Bosse Willegard

Klimatsmart byggarbetsplats

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Energiklassning av byggbodar, AI-optimerad drift av tunga lastbilar och grävare, solcellsdriven byggfas och en mobil HVO-tank. Vi berättar om några aktuella initiativ och projekt som gör byggarbetsplatsen mer hållbar.

Energieffektiviseringsarbetet inom byggbranschen har hittills till största del fokuserat på själva byggnaden. Nu vidgas arbetet till att också omfatta det som rör själva byggprocessen där energiåtgången till byggbodar är en viktig del. Det finns cirka 60 000 byggbodar i Sverige som produceras av olika leverantörer. Alla leverantörer har sitt eget klassificeringssystem som inte är likt någon annans. Det gör att det är svårt att jämföra hur mycket energi olika bodetableringar egentligen förbrukar.

Genom ett initiativ inom ramen för Lågan, Energimyndighetens nätverk för byggande av resurseffektiva byggnader, ska ett energiklassningssystem för byggbodar tas fram. Det skulle göra det enklare att ställa krav i samband med upphandling och lättare att jämföra olika byggbodars energiåtgång. Tidigare förstudier inom Lågan visar att det finns en stor potential till energibesparing i bodetableringar på upp till 40 procent.
Arbetet leds och har initierats av Peab tillsammans med Chalmers Industritekniks dotterbolag, CIT Energy Management.

– Energiförbrukningen på produktionsarbetsplatser har länge varit en obesvarad fråga i branschen. Det finns sällan en specificerad kravställning på bodetableringens energiförbrukning i upphandlingar, vilket gör att det inte finns något incitament för entreprenören att välja en mer energisnål bod. Att det här var en fråga som engagerar märkte vi direkt av det stora intresset; vi fick entreprenörer, beställare och branschorganisationen för uthyrare att medverka, säger Helena Eriksson, projektledare för projektet på Peab.

Målet med projektet är i slutändan att bidra till en minskad energianvändning och klimatpåverkan i bodetableringar genom att alla bodar som används i Sverige klassificeras enligt samma standard.

– Det viktigaste i det här projektet tycker jag är att vi underlättar för beställare att göra medvetna val. Ett större projekt som varar i några år kan till exempel välja en högre klassad och därmed energisnålare bod, medan en enklare variant passar bättre i ett mindre och kortvarigt projekt, berättar Johan Svensson, energispecialist på Peab.

Mobil värmelösning

En av de största energiförbrukarna på byggarbetsplatser är byggvärmen. Värmepumpsföretaget Energy Save har utvecklat en mobil prefabricerad energicentral, baserad på värmepumpsteknik, som minskar energiåtgången för uppvärmning och torkning vid byggnationer. Genom ett projekt, delfinansierat av Energimyndigheten och genomfört tillsammans med RISE vid två större bostadsbyggen i Göteborg, testades tekniken för att se möjlig energibesparing.

Ingen fjärrvärme fanns framdragen och bland möjliga alternativ för byggvärme, valdes Energy Saves lösning baserad på luft/vattenvärmepumpar för uppvärmning och uttorkning under hela byggprojektet. Via hetvattenfläktar placerade i källaren leds värmen via frånluftskanalerna för distribution av värmen i byggnaden. Slutresultatet visade på en minst 50 procentig energibesparing under perioden november-mars.

– Vi har uppnått de tre huvudkraven i projektet. Det vill säga att produkten ger avsevärda energibesparingar och miljöförbättringar, ger en lägre kostnad för värme och torkning under byggprocessen och är enkelt hanterbar ur användarsynvinkel, säger Fredrik Sävenstrand, vd på Energy Save.

Soldriven byggfas

Vid projektering av BoKloks byggprojekt i Landskrona planerades i tidigt skede solceller för byggnaderna. I samband med att lägenhetshusen restes och solcellerna sattes upp, ordnade produktionschef Mikael Fischer så att tillkopplingen till de nya solcellerna skedde direkt och elproduktionen kom igång redan under byggtiden.

– Ända sedan vi började sätta solceller i våra lägenhetsprojekt har jag haft en tanke om att de borde gå att koppla in tidigare så att man kunde nyttja grön el redan under byggtiden. Så jag började skissa på det och tillsammans med elentreprenören tog vi fram en lösning för hur det skulle kunna gå till. Och nu är det igång! säger Mikael Fischer, produktionschef på BoKlok.

Detta gjorde att stora delar av elproduktionen från solcellerna kunde användas redan under byggfasen. Vid en solig dag kunde man därav driva byggarbetsplatsen med dess byggbodar, verktyg och maskiner helt genom egen producerad el. Skisser håller nu på att tas fram på hur detta skulle kunna implementeras på andra arbetsplatser och projekt även i framtiden.

Annons

AI optimerar drift

Byggarbetsplatser kan involvera hundratals multitongrävmaskiner, lastare, dumprar och annan tung utrustning. Tung utrustning kan under längre perioder stå oanvänd i väntan på nästa uppgift, vilket orsakar både onödiga kostnader och koldioxidutsläpp. Ett konsortium, bestående av Skanska, Volvo Construction Equipment, forskningsorganisationen SINTEF och mjukvaruföretaget Ditio, utforskar just nu metoder som maskininlärning, ”route optimization” och artificiell intelligens för att optimera driften av tung utrustning, till exempel flera ton tunga grävare, truckar och lastbilar.

Mjukvaruföretaget Ditio, delägt av Skanska, har utvecklat programvaran som redan används av Skanska i Norge för att logga data om byggutrustning, inklusive var och när maskinerna fungerar. Forskare från SINTEF Digital kommer använda datan till att utveckla lösningar för automatiserad realtidsallokering av maskiner. I forskningsprojekt utvecklas algoritmer som kan lära sig känna igen ineffektiva ruttval och körmönster, se vilka maskiner som behövs var och samordna maskiner för att undvika onödig väntetid, tomgång och arbete.

– Antalet samtidiga operationer i ett stort anläggningsprojekt är mycket omfattande och komplicerat, så detta projekt kommer att ge byggledarna ett solitt beslutsstöd i realtid. När algoritmerna kan hantera de enkla uppgifterna kommer handledarna att ha mer tid att använda sina färdigheter för att lösa de mest krävande flaskhalsarna, säger Lars Horn, projektledare för Skanska Norge.

Påverka beteendet

Med hjälp av nudging kunde byggföretaget Wästbygg öka avfallssorteringen och samtidigt minska mängden avfall med 90 ton på en av sina byggarbetsplatser. Företaget har tillsammans med Beteendelabbet genomfört ett pilotprojekt på byggarbetsplatsen Asecs i Jönköping för att med hjälp av nudging bidra till att öka sorteringsgraden.

Avståndet till avfallscontainers var långt på byggarbetsplatsen, informationen kring sorteringen var otydlig och det fanns ingen direkt återkoppling i arbetet med återvinning. Utgångspunkten blev att genom olika metoder involvera yrkesarbetarna och se dem som de främsta experterna när det kommer till arbetsplatsens återvinning.

– Inom denna grupp fanns både idéer och kunskap att hämta. Att involvera yrkesarbetarna i processen skapar ägarskap och ett engagemang för frågan och sprider ringar på vattnet genom hela företaget, säger Kajsa Lindström, tjänstedesigner på Beteendelabbet.

På insidan av toalettdörrar sattes posters upp som visade föregående månadens resultat tillsammans med nya mål. Var tredje månad utlovades smörgåstårta om målet uppnåddes. Nudgingen bestod också av nya skyltar med tydliga symboler och en ny tejp med texten “sortera rätt” på fyra olika språk. Flera mindre flyttbara containers placerades också ut på bygget till själva byggmomenten för att underlätta för sortering. Ett år efter att projektet startade hade återvinningen ökat med närmare 10 procent.

Gemensam HVO-tank

I östra Valla i Linköping utvecklar Sankt Kors och Stångåstaden den nya stadsdelen Ebbepark. Med drygt 80 000 leveranser med lastbilar och grävmaskiner, traktorer och andra maskiner på området, krävs mycket bränsle. Transporter till och från byggarbetsplatser står för cirka 50 procent av de totala vägtransporterna i städerna. Dessutom kräver kranbilar, kompressorer, lastare och grävmaskiner drivmedel för att utföra schaktarbeten, lyft och inte minst transporter inom byggplatserna.

Tillsammans med Energifabriken och Logistikkluster Östergötland har de två byggherrarna ordnat en mobil tank med fossilfri HVO-diesel, från vilken alla entreprenörer kan tanka. Energifabriken har tagit fram den mobila tankstationen: en 10-kubiks cistern fylld med förnybar diesel, 100 procent HVO, som är försedd med en speciell pump och där tankningen sker med hjälp av en app som administrerar de olika användarna. Under de första sex månaderna tankades det 27 671 liter fossilfri HVO-diesel vilket motsvarar en koldioxidbesparing på 79 139 kg. Företagen sparar även pengar och tid när de slipper köra iväg för påfyllning eller ta med sig egna bränsletankar.

– Syftet med den här lösningen är göra det enklare för tex byggprojekt, där flera olika aktörer är involverade, att bli fossilfria genom att dela på en tank. Istället för att alla entreprenörer ska lösa tillförseln av bränsle på egen hand, tillhandahåller vi bränslet på plats och håller reda på de olika användarna. Det minskar också antalet bränsletransporter till området, säger Karin Varverud, grundare och delägare till Energifabriken.

Energy Saves värmepumplösning. Foto: Bosse Willegard

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.