Kartverktyg ska underlätta arbetet med grön infrastruktur

Kartverktyg ska underlätta arbetet med grön infrastruktur

ANNONS

Annons

Ett nytt kartverktyg där de olika värdetrakterna i Sveriges län finns samlade ska vara till hjälp i arbetet med att prioritera och planera naturvårdsåtgärder och markanvändning men även för att bevara och stärka den gröna infrastrukturen.

Sedan 2016 har länsstyrelserna haft i uppdrag att ta fram handlingsplaner och kunskapsunderlag i arbetet med att bevara och stärka en grön infrastruktur i sina respektive län. Inom ramen för detta arbete har länsstyrelserna identifierat värdetrakter uppdelade på olika naturtyper för hela landet. Värdetrakterna finns nu samlade i ett nationellt kartverktyg.

– Syftet med värdetrakterna är att aktörer ska få en gemensam syn på landskapets värden, så att de kan dra åt samma håll och därigenom uppnå en mer effektiv naturvård tillsammans, säger Linda Hassel, samordnare för arbetet med grön infrastruktur, länsstyrelsen i Jönköpings län.

Skapa hållbara landskap

En värdetrakt är ett kunskaps- och planeringsunderlag som visar på särskilda ekologiska värden i landskapet. Med kartverktyget går det att få en samlad bild av värdetrakterna i landet. Det finns förklaringar  om vad en värdetrakt är och vad det innebär att ett område ingår i en värdetrakt. Det går även att ladda ner kartskikt för respektive naturtyp. Här finns också olika exempel på hur det går att arbeta med, och använda värdetrakter och hur andra aktörer redan nu har använt sig av dem i sina arbeten.

– I arbetet med grön infrastruktur arbetar vi tillsammans med länsstyrelserna. Samverkan är en avgörande faktor i arbetet med grön infrastruktur. Genom gemensamma krafter kan vi alla bidra till att skapa hållbara landskap och värdetrakterna är ett viktigt stöd i det arbetet, säger Ingrid Johansson Horner, projektledare för arbetet med grön infrastruktur på Naturvårdsverket.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.