Pengar att söka till våtmarkssatsningar

Idag på internationella våtmarksdagen 2 februari lanserar Naturvårdsverket våtmarkssatsningen för kommuner och lokala aktörer. Tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker.

Översvämning och torka kan ställa till stora problem för människor. Nu drar Naturvårdsverket igång våtmarkssatsningen där syftet är att stärka landskapets egen förmåga att hålla kvar och balansera vattenflöden eller öka tillskottet till grundvattnet. Våtmarkssatsningen vill uppmuntra länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer runt om i Sverige att anlägga och restaurera våtmarker.

Under tre år framåt satsas 200 miljoner kronor årligen på våtmarker. Under 2018 kan länsstyrelser, kommuner och lokala aktörer söka bidrag.

Man kan ansöka för anläggande och restaurering av våtmarker samt kunskapsuppbyggnad, utredningar och förarbeten inför anläggning och restaurering.

Källa: Naturvårdsverket
Foto: iStock

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment