Hur får vi en elsäkerhetsriktig solelsrevolution?

Hur får vi en elsäkerhetsriktig solelsrevolution?

VECKANS FRÅGA? Förra veckan gick försäkringsbolaget Länsförsäkringar ut och varnade för att så många som fyra av fem solcellsinstallationer brister i säkerhet enligt deras besiktningar. Med anledning av detta ringde Hållbart byggande upp Anders Richert, teknisk direktör på Elsäkerhetsverket.

Hur märker ni av den ökade efterfrågan på solceller och vad har den fått för konsekvenser ur säkerhetssynpunkt?

Det verkar vara ett hyfsat högt tryck och vi ser en tendens rörande solelanläggningar att de marknadsförs som att de är så enkla att det “bara är att koppla in” men det finns vissa saker man måste fundera på.

Exempelvis behöver elkablar vara av rätt material, inte ligga i kläm, vara oskyddade eller hänga löst eftersom det kan leda till kortslutning och bränder eller att plåttak, hängrännor och stuprör blir strömförande av en skadad kabel.

Vi misstänker att vissa inte är medvetna om riskerna, vet om att installationsarbetet kräver fackkunskap och behöver utföras av ett elinstallationsföretag. Det kan stå i det finstilta när man köper solelsanläggningar att installationen ska utföras av ett  elinstallationsföretag men vi har fått indikationer på att exempelvis takläggare utökar sin verksamhet med solcellerinstallationer utan att se till att installationsarbetet utförs av ett registrerat elinstallationsföretag.

Vad kan man som fastighetsägare göra för att säkerställa att ens solelsanläggning kopplas in på rätt sätt?

Kontrollera via vår webbtjänst “Kolla elföretaget” att företaget som man anlitar för installationen finns med i vårt register. För att få installera solelanläggningar måste man finnas med. Vi jobbar på att alla seriösa elföretag ska registrera sig och finnas med där och de som försöker flyga under radarn utan att uppfylla kraven för registrering, där kan kunderna utöva konsumentmakten och välja bort dem.

Foto: iStock

 

 

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment