Han blev Årets Betongforskare

Han blev Årets Betongforskare

Nyligen gick den årliga Betonggalan av stapeln där insatser inom betongbyggandet hyllas. Bland annat vann Richard Malm, forskare på KTH, priset Årets Betongforskare.

Betonggalan arrangeras av Tidskriften Betong där priset ”Roger” delas ut i åtta kategorier. Bland annat delades Årets Miljöpris ut till Ingvar Niklasson som genom sitt initiativ och engagemang via Lättklinkerbetong erbjuda en transportlösning som helt eller delvis bygger på järnvägstransport. Sedan 2011 har andelen gods fraktat på järnväg gått från 40 procent upp till 65 procent (2017). Gert Wingårdh, Wingårdhs och Erik Wikerstål, Tengbom, utsågs till Årets Betongarkitekt för arbetet med servicebyggnaden som uppförts i samband med ombyggnaden av Nationalmuseum. Thomas Nord, Sweco, blev Årets Betongkonstruktör. Thomas Nord har lett arbetet med de konstruktionslösningar som möjliggjort byggandet av de futuristiska Norra Tornen i Stockholm.

Han är årets betongforskare

Under galan delades också ett pris ut till Årets Betongforskare. Priset går i första hand till en forskare som har varit ansvarig för viktig forskning det senaste året. Denna gång gick utmärkelsen till Richard Malm, forskare vid institutionen för byggvetenskap, på Kungliga Tekniska Högskolan. Juryns motivering löd;

Richard är en väl etablerad och sedan många år självständigt arbetande forskare med omfattande verksamhet såväl i Sverige som internationellt. Richard har själv och i samarbete med andra seniorforskare genomfört flertalet forskningsprojekt från idé via ansökning av medel och utförande till redovisning och spridande av forskningsresultat främst inom kraftindustrin. Richard driver framgångsrikt KTH:s forskning på konstruktionsteknikområdet inom Svenskt VattenkraftsCentrum i sin roll som seniorforskare. Under 2017 var Richard primus motor i genomförandet av den 14:e internationella benchmark workshop inom avancerad modellering av dammar med ca. 130 deltagare från hela världen.

För Hållbart Byggande berättar Richard Malm om glädjen över att få priset och vilken betydelse hans forskning har för betongindustrin.

Grattis till utmärkelsen Richard! Hur känns det att bli utnämnd till Årets Betongforskare?

– Det är så klart väldigt kul att få ett erkännande för den forskning som jag och mina kollegor genomför.

Du är verksam som seniorforskare vid KTH och specialist inom vattenkraft och dammar på Sweco. Kan du berätta lite mer om din forskning och vad den är inriktad på?

– Min forskning är främst inriktad numerisk modellering och mätmetoder/mätutvärdering tillämpat på massiva betongkonstruktioner som finns t.ex. inom vattenkraft (dammar, utskov, mm) och kärnkraft (reaktorinneslutningar eller vid slutförvaret av kärnbränsle). Dessa typer av konstruktioner ska ha väldigt hög säkerhet vilket innebär att de dimensioneras för mer extrema belastningar än vad som normalt beaktas vid hus eller anläggningsbyggande. Dessutom, på grund av deras tjocklek och omgivande klimat i kombination med lång livslängd så blir nedbrytningsprocesser väldigt viktiga. Den forskning som vi bedriver är väldigt nära anknuten till branschen där den utgår från de behov och problemställningar som finns. Det leder också till forskningsresultaten snabbt kan nyttjas i branschen.

Vad betyder det att ens arbete blir uppmärksammat i branschen med ett sådant här pris?

– Den viktigaste aspekten är så klart att när ens arbete uppmärksammas så leder det till större spridning av ens forskning till industrin. Förhoppningen är att detta leder till att våra forskningsresultat sprids ytterligare och nyttjas även inom angränsande verksamhetsområden.

Relaterade artiklar

Leave A Comment