Glacell installerar solcellsfasad i Vallastaden

Solenergileverantören påbörjar nu installationen av solceller på fasaden till parkeringshuset Flustret, entrébyggnaden till stadsdelen Vallastaden i Linköping.

520 ramar av totalt 1303 installeras med tunnfilmssolceller och monteras i ett mönster. Panelerna utförs med genomfärgat glas i olika kulörer, men eftersom de också ska gå att se igenom får solcellerna lägre effekt. Fasaderna i öster, söder och väster ska kläs med solceller och energin de alstrar, beräknad till 55 megawattimmar el per år, kommer bland annat att kunna försörja den fasadbelysning som Glacell också installerar. Det blir ett ljusspel ute i fasaden när den blir klar.

Flustret benämns multihus av skaparna och knyter an till den ekologiska hållbarhet som präglar den nya stadsdelen. På taket till huset planeras en biodling och det är därifrån huset fått sitt namn, ingången till bikupan kallas just fluster. Flustret har ritats av AG Arkitekter och är ett samarbete mellan det kommunala fastighetsbolaget Sankt Kors, Dukatens Parkering och Tekniska verken.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment