Fortsatt högt bygg- och renoveringsbehov

Fortsatt högt bygg- och renoveringsbehov

ANNONS

Annons

Det behöver tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029, enligt en ny prognos från Boverket. Myndigheten lyfter även fram behovet av att satsa på utveckling av det befintliga beståndet.

– Bostadsmarknaden har utvecklats starkt trots pandemin, och bostadsbyggandet ökar nu betydligt. Med nuvarande byggtakt minskar det underskott som byggts upp under lång tid. Men det är viktigt att byggandet fortsätter på denna höga nivå och att det byggs bostäder som hushåll med lägre inkomster har råd att bo i, säger Anders Sjelvgren, generaldirektör på Boverket.

Antalet påbörjade bostäder ökar enligt prognosen med 8 procent i år och med 4 procent nästa år, uppger Boverket. Byggandet av småhus och bostadsrätter i flerbostadshus ökar i år med nära 20 procent medan antalet påbörjade hyresrätter beräknas vara på en oförändrat hög nivå.

59 000 bostäder per år

Med anledning av att Statistiska centralbyrån (SCB) i april publicerade sin årliga framskrivning av den nationella befolkningsutvecklingen fram till år 2070, har Boverket nu gjort en ny reviderad nationell beräkning av bostadsbyggnadsbehovet. Behovet av nya bostäder fram till och med 2029 beräknas till 530 000, där behovet är relativt jämnt fördelat över hela perioden, skriver myndigheten i ett pressmeddelande. För att få en bostadsmarknad i balans behöver det tillkomma cirka 59 000 bostäder per år fram till 2029, uppger Bengt J Eriksson bostadsmarknadsanalytiker på Boverket och ansvarig för Boverkets byggbehovsberäkning.

Det befintliga bostadsbeståndet måste också utvecklas, menar Anders Sjelvgren.

– Vi ser en ojämlikhet på bostadsmarknaden där flera grupper har svårt att efterfråga en bostad. Att bygga nytt löser inte alla utmaningar. Vi behöver också renovera och energieffektivisera vårt befintliga bestånd, men samtidigt se till så att det finns tillgång till bostäder som hushåll med lägre inkomster kan efterfråga.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.