Forskningssatsning ska stärka kunskapen inom träbyggnad

Forskningssatsning ska stärka kunskapen inom träbyggnad

Chalmers går ihop med Svenskt Trä och Trä- och Möbelföretagen för att finansiera en ny forskningstjänst inom träområdet.

Dr. Robert Jockwer som idag arbetar på EMPA i Schweiz, tillträder tjänsten på Chalmers i februari 2019 och kommer främst att arbeta med utbildning och forskning inom träkonstruktion. Satsningen är ett sätt att stärka positionen för trä i forskarvärlden och öka kunskapen inom träkonstruktion.

– Vi har arbetat länge med detta, och är väldigt glada över att tjänsten äntligen är tillsatt. För oss är det en strategisk fråga att öka kunskapen inom träbyggnad och träkonstruktion, och vår bedömning är att det på sikt kommer att öka våra medlemsföretags konkurrenskraft, säger TMF:s vd David Johnsson.

I nuläget finansierar Svenskt Trä två adjungerande professorer vid Kungliga Tekniska högskolan, KTH. Samtal pågår även med Luleå tekniska universitet, LTU, om finansiering av en professur inom området mätteknik och träfysik. Anders Rosenkilde som är chef för teknisk utveckling på TMF, är även adjungerad professor vid Lunds tekniska högskola, LTH.

Behov av kapacitet och kompetens

Men det behövs ytterligare satsningar för att möta den växande efterfrågan på träbyggnation, menar man från branschens håll. Det behövs bland annat bättre system och effektivare produktionsprocesser för försäkran om att rätt träd avverkas, att varje stock går till rätt ändamål och att det skapas produkter med optimerade egenskaper för sitt ändamål. För att i framtiden bygga effektivare hus med lägre råvaruförbrukning och mindre klimatpåverkan, både under byggnation och i drift, behövs både kapacitet och kompetens.

– Vi behöver öka hela träindustrins kapacitets- och kompetensnivå inom områden som utbildning och forskning, likväl som process- och produktutveckling. Det gäller kompetensutveckling av personal på alla nivåer i industrierna likaväl som hos konstruktörer, byggare och myndigheter, säger Björn Källander, som är chef för forskning och standardisering på Svenskt Trä.

I och med anställningen av Robert Jockwer kommer hans tjänst att fylla en central funktion i kompetensuppbyggnaden, menar branschorganisationerna, genom att bland annat bidra till utvecklingen av nya effektivare byggsystem inom samverkanskonstruktioner där trä kombineras med andra material. Genom bättre beräkningsmodeller och effektivare konstruktioner kan byggnaders klimatpåverkan sänkas både genom minskad materialåtgång och lägre energiförbrukning. I rollen som forskarassistent kommer även Robert Jockwer ge studenterna vid Chalmers tillgång till fler avancerade kurser i konstruktionsteknik, där både rena träkonstruktioner och olika former av samverkanskonstruktioner ingår.

Robert Jockwer. Foto: Svenskt Trä

 

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.