Det bästa av båda världar för datacenter – standardiserat och lokalt

Det bästa av båda världar för datacenter – standardiserat och lokalt

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Ju fler datacenter som byggs, desto större blir behovet av att effektivisera byggandet. Det görs bland annat med monteringsfärdiga moduler. Sådana behöver anpassas till geografiska skillnader, till exempel att det är kallare i Norrland än i södra Kalifornien. Ett viktigt sätt att göra standardiserade bygglösningar flexibla är att använda virtuella verktyg för att designa datacenter, skriver Karsten Winther, EMEA på Vertiv.

Av Karsten Winther

Modultänkande för IT gäller inte bara för mjukvara och hårdvara. Det blir även allt vanligare att bygga fysisk infrastruktur med prefabricerade, monteringsfärdiga moduler. Eller för att tala klartext: byggnaderna som datacenter finns i byggs med hjälp av förproducerade block. Det är inga konstigheter med det. Fördelarna som fås med standardiserade och redan testade delar som byggs ihop som vore de lego är enkla att inse.

Lokala anpassningar ett måste

Men det finns ett problem med den här ansatsen. Företagen som producerar de standiserade modulerna kommer i de flesta fall inte från Sverige, eller Norden. Kraven på byggnader skiljer sig åt mellan till exempel Sverige och södra Kalifornien. Det krävs alltså lokala anpassningar av grundläggande standardiserad design.

Apassningen, eller “localization” som det ofta heter, gäller till exempel för byggpraxis, standarder och lagstiftning. I Norden finns det dessutom starka krav på hållbarhet, inte minst vad gäller energiförbrukning för datacenter. Ett exempel är en efterfrågan på lösningar för att återvinna värme som genereras i datacenter och använda den för uppvärmning av bostäder.

Annons

Det finns också mer grundläggande skillnader, som att det är kallare i norra Sverige än i vissa andra länder. Det kan till exempel innebära att väggar behöver utformas på olika sätt. Det behöver finnas stöd för sådant i själva byggnaderna för datacenter, med andra ord i de monteringsfärdiga modulerna.

AI och dataanalys för minskad miljöpåverkan

Eftersom Vertivs kunder efterfrågar monteringsfärdiga lösningar har vi funderat åtskilligt på hur vi kan göra det enklare att utvärdera och köpa sådana. Vår lösning är en app som drar nytta av virtuell och förstärkt verklighet för att visa hur prefabricerade moduler kan användas och hur de ter sig när de monterats. Det går inte minst att kontrollera att specifika lokala behov tillfredsställs.

Det här är bara början. Det är inte svårt att föreställa sig hur AI och dataanalys kan användas för att åskådliggöra sambanden mellan fysisk infrastruktur, energianvändning, hårdvara, mjukvara och andra faktorer för datacenter. Det kan göras utifrån olika aspekter, till exempel vad gäller minskad miljöpåverkan. Med rätt verktyg går det att se hur designen av ett datacenter kan optimeras för att uppfylla alla olika krav, till exempel med hjälp av moderna analysmetoder som digitala tvillingar.

I förlängningen går det att se en tajtare integration med byggbranschen i stort och även med arbetet för samhällsplanering. Vår app och andra tidiga lösningar är en bra start. När de som ansvarar för byggandet och driften av datacenter vänjer sig vid att jobba virtuellt kommer utformningen av datacenter att bli mer ändamålsenlig, på alla sätt och vis.

 

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.