Storskalig biogasanläggning där användning av gödsel ger imponerande utsläppsminskningar

Storskalig biogasanläggning där användning av gödsel ger imponerande utsläppsminskningar

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Genom att använda biogas som energikälla uppnås betydande utsläppsminskningar inom transport och industri och Gasum har därför en ambitiös plan att bygga fem storskaliga moderna biogasanläggningar i Sverige under de kommande åren. Dessa ”Big Five” är en viktig del av företagets plan för att avsevärt öka tillgången på förnybar gas i de nordiska länderna. 

Två av de planerade stora anläggningarna håller redan på att byggas. Den första anläggningen i Götene kommer att börja med kommersiell produktion i slutet av 2024. Den andra anläggningen i Borlänge fick ett slutgiltigt investeringsbeslut i början av 2024 och arbetet på platsen har påbörjats.

Gott om gödsel

Nästa anläggning kommer att ligga i Hörby. Planeringen går framåt i snabb takt, eftersom de flesta designlösningar redan prövas och testas i projekten i Götene och Borlänge. Varje plats är naturligtvis unik när det gäller förutsättningar och regionala särdrag, påminner Tor Husebø, Vice President, Projects & Biogas Production på Gasum.

”Hörby ligger i Skåne, som kännetecknas av att det är tätt med jordbruk och gårdar med djuruppfödning. Det innebär att det finns gott om gödsel och andra restprodukter från jordbruket som kan användas för att producera biogas, och på motsvarande sätt kan biogasproduktionen minska jordbrukets klimatpåverkan i regionen. Vi har en mycket bra relation med Hörby kommun, som ser positivt på Gasums planerade projekt – vårt samarbete när det gäller att utveckla markanvändningsplanen fungerar väldigt bra”, säger Husebø.

Biogas är ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen idag

Biogas som framställs från avfallsströmmar är ett bränsle som i genomsnitt ger 90 procent lägre utsläpp av växthusgaser under hela livscykeln jämfört med konventionella fossila bränslen, som diesel. När man använder gödsel som råmaterial kan minskningen till och med bli mer än 100 procent eftersom man undviker utsläpp från traditionell gödselhantering.

Därför är ökad användning av biogas ett av de mest effektiva sätten att minska utsläppen från transporter och industri. Dessutom är det en välbeprövad lösning som redan finns tillgänglig.

Annons

Den planerade biogasanläggning i Hörby är precis intill motorvägen E22, vilket gör platsen idealisk när det gäller transportinfrastruktur. Anläggningen kan ta emot upp till 500 000 ton av ett brett spektrum av råvaror per år.

Gynnar även bönderna

Huvudparten av råvarorna kommer att bestå av restprodukter och avfall från jordbrukssektorn. Det innebär fast och flytande gödsel från boskap, spannmål och ensilage. Förutom biogas kommer anläggningen årligen att producera upp till 480 000 ton återvunnen biogödsel av hög kvalitet som kommer att återföras till de det lokala jordbruket för odling av grödor.

Gasum har ännu inte fattat det slutliga investeringsbeslutet, men planeringsprocessen fortsätter med full kraft för att säkra alla nödvändiga tillstånd och markanvändningsplanen med kommunen. Hörbyprojektet har, liksom de övriga Big Five-anläggningarna, beviljats medel från Naturvårdsverkets investeringsprogram Klimatklivet.

En minskning på 1,8 miljoner ton

”Om allt går som planerat kommer anläggningen att börja producera 133 GWh biogas per år från och med slutet av 2026. Det innebär en imponerande minskning av koldioxidutsläppen, vilket möjliggörs genom att använda biogas istället för fossila bränslen”, lovar Tor Husebø.

Gasums strategiska mål är att tillgängliggöra sju terawattimmar (7 TWh) förnybar gas per år på marknaden vid 2027. Det är fyra gånger mer än idag och skulle innebära en sammanlagd årlig minskning av koldioxidutsläppen på 1,8 miljoner ton för Gasums kunder.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.