Nu förbereds gatorna för spårväg i Uppsala

Så här kan det se ut med spårväg över Islandsbron 2029. Visionsbild. Illustration: White arkitekter

Nu förbereds gatorna för spårväg i Uppsala

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Snart börjar bygget av Uppsalas spårväg. På kommunfullmäktige den 17 juni antogs detaljplanen för flera delsträckor och spårvagnsdepån. Förberedelserna för spårvägsbygget börjar till hösten.

– Med spårväg kan vi säkra en pålitlig och klimatsmart kollektivtrafik för Uppsalas framtid. Äntligen har vi antagit detaljplanen som innebär att vi kan sätta spaden i marken i höst, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Till hösten drar förberedelserna igång. Första steget blir att flytta kablar och ledningar som ligger under jord för att göra plats åt spåren. I september börjar ledningsflytten vid Dag Hammarskjölds väg inom delsträcka A och i Gottsunda flyttas ledningar inom delsträcka B (se illustration). I oktober börjar markarbeten vid Sävja längs väg 255, som ska sänkas för att få en korrekt lutning av spåren in till den framtida depån där spårvagnarna ska underhållas och förvaras.

Arbetet sker parallellt

– Det är glädjande att vi nu tar nästa steg för en hållbar och pålitlig kollektivtrafik samtidigt som vi säkerställer Uppsalas tillväxt och framtida utveckling. Vårt mål är att vara en attraktiv kommun att bo, studera och leva i – så även i framtiden, säger Jennie Claesson (L), kommunalråd.

Gatuarbetet sker parallellt på flera platser i staden för att påverkan på vardagslivet ska bli så kortvarig som möjligt. Trafikstörningar kommer förekomma, men kommunen och regionen kommer att arbeta hårt för att allt ska kunna flyta på så bra det går.

Spårvägen är ett samarbete mellan Uppsala kommun och Region Uppsala. Kommunen ansvarar för att bygga spåren och de framväxande bostadsområdena längs med dem. Regionen ansvarar för att bygga spårvagnsdepån i Nåntuna, inköp av själva spårvagnarna samt framtida drift och underhåll av hela spårvägen.

FAKTA: Tidsplan för Uppsala spårväg
2024
I maj färdigställdes tillståndsansökan för vattenverksamhet vid den nya bron över Fyrisån mellan Ultuna och Nåntuna skickades in till mark- och miljödomstolen. I början av juni kunggjordes ansökan, vilket innebär att domstoler bedömer den som komplett.

Annons

Detaljplaner för spårvägens delsträckor A+B och spårvagnsdepån har tidigare varit ute på samråd och granskning. I juni antogs de slutligen av kommunfullmäktige efter att tidigare ha återremitterats.

I september tas första spadtaget när ledningsflytten inleds. I oktober meddelar kommunen vilken aktör som vinner upphandlingen. I oktober börjar också markarbeten på väg 255.

2025
I början av året antas detaljplanen för resterande delsträckor – C och D. (se illustration). Projektering av spårvägen genomförs. Depån börjar anläggas och ledningsflytten fortsätter.

2026
Spåren för spårvägen och bron över Fyrisån börjar byggas.

2028
Spårvagnarna levereras. Spårvagnar och spår testas.

2029
Spårvägen är färdigbyggd och redo att tas i drift.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.