Tar steg mot cirkulärt byggande

Hållbarhetsstrateg Emma Evers Holm och nyproduktionschef Dag Urban Hoas oktober 2023

Tar steg mot cirkulärt byggande

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Alla Familjebostäders byggprojekt ska präglas av cirkulärt byggande och återbruk. Nu har vi tagit fram tydliga definitioner och mätetal för cirkularitet när vi bygger nya bostäder.

Familjebostäder har skärpt klimatmålen för att halvera klimatutsläppen till år 2030. Det kräver en stor omställning i hela byggprocessen. Att arbeta med en cirkulär byggprocess är ett steg mot att minska vår klimatpåverkan, berättar Emma Evers Holm, hållbarhetsstrateg på Familjebostäder.

– Att bygga cirkulärt innebär att vi ska sträva efter att designa och bygga våra hus på ett resurseffektivt sätt. Att minska byggavfallet, välja återvunna eller återvinningsbara material, skapa hus som håller länge och kan anpassas för olika ändamål eller demonteras enkelt i framtiden, säger Emma Evers Holm.

Annons

Så mäter vi cirkularitet

Alla aktörer i byggbranschen har olika definitioner och mått för cirkulärt byggande. När Familjebostäder beslutade om cirkulärt byggande och återbruk 2023 saknades tydliga definitioner och mätetal. Nu har vi kommit fram till vad cirkularitet innebär för bolaget och hur vi ska mäta det. För att följa upp framstegen har vi tagit fram fyra olika index för att mäta cirkularitet när vi bygger nya bostäder.

Cirkularitet in: mäter hur stor andel av husets vikt som består av återvunnet, återbrukat, förnybart eller ej förnybart nytt material.
Cirkularitet ut 0: mäter mängden avfall och hur mycket av det som sorteras för återvinning eller deponi.
Cirkularitetsindex massa: mäter schaktmassor – hur stor andel som omfördelas inom fastigheten och hur mycket som transporteras till eller från fastigheten.
Cirkularitetsindex ut ROT: bedömer hur väl byggnaden kan anpassas och demonteras under sin livslängd. Genom att planera och bygga husen smart kan vi minska mängden byggavfall, bygga hus som håller länge och går att förvalta på ett resurseffektivt sätt. Här mäter vi att vi har satt rätt kriterier för att lyckas med det.

Steg mot cirkulärt byggande

Familjebostäder börjar mäta cirkularitet i år för att kunna sätta målnivåer för alla nybyggnadsprojekt från och med 2025. Det är en del av bolagets utvecklingsprojekt för att minska klimatpåverkan och öka det cirkulära byggandet. Projektet sker i samarbete med arkitektbyrån White.
– Det är ett viktigt initiativ för att minska resursanvändningen och i det långa loppet vår klimatpåverkan, menar Caroline Cederström, hållbarhetsstrateg från White arkitekter och operativ projektledare för projektet.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.