De vann Stockholmiapriset 2018

De vann Stockholmiapriset 2018

Annons

Stockholmiapriset för 2018 på temat “När historien möter samtiden” tilldelades Kristoffer Agdahl och Amalia Engström för deras examensarbete “Bredäng in Flux, Reshaping modernist spaces through contemorary planning”.

Stockholmiapriset är Samfundet S:t Eriks, Stadsarkivets och Stockholmias priser för bästa magister- eller masteruppsats om Stockholm. Enligt deras webbsida vann Kristoffer Agdahl och Amalia Engström kategorin “När historien möter samtiden” med sin uppsats som undersöker öppna och icke exploaterade ytor i Stockholms ytterstadsmiljöföljande med följande motivering:

Agdahl och Engström har med sin uppsats om moderna planeringsidéer i dagens Stockholm satt fokus på de ideologiska brytningar som idag präglar diskussionen kring modern stadsplanering kring öppna platser och tomma ytor. Genom en metodologiskt välorganiserad undersökning, där tankegångar hos stadens planerare och politiker möter befintliga planeringsdokument, visar författarna hur det framtida Skärholmen med Bredäng skapas i skärningspunkten mellan traditionell modernism och nyare tankar kring urbanism. Den stadsdel som nu befinner sig i omvandling formas efter idéer om urbana förtätade bebyggelsestrukturer, mångfald och flexibilitet, samt social och ekologisk hållbarhet. Uppsatsen är konsekvent genomförd, välorganiserad och välskriven. Den visar på ett insiktsfullt sätt hur lokal planering och övergripande ideologier kan mötas i en praktisk planeringsprocess. Agdahls och Engströms uppsats är också ett fint exempel på hur Stadsarkivets källmaterial kan användas för att belysa angelägna problem i Stockholms historia.

Priset är på 15 000 kronor och delades ut i Börshuset i Stockholm den 10 april.

Foto: Stockholmia

Relaterade artiklar

Leave A Comment