Fyra gamla järnvägsstationer blir kulturminnen

Fyra gamla järnvägsstationer blir kulturminnen

Regeringen har beslutat att fyra stationsmiljöer förklaras som statliga byggnadsminnen. Besluten gäller Ornäs station i Borlänge kommun, Landeryds station i Hylte kommun, Fåglaviks station i Herrljunga kommun och banvaktsstugan i Pessinajokk, Kiruna kommun.

– De stationsbyggander vi nu prioriterar och alldeles särskilt skyddar för framtida generationer är en del av vårt kulturarv. De berättar mycket om oss människor, vårt lands utveckling och fortsatta utmaningar, säger kultur- och demokratiminister Alice Bah Kuhnke.

Regeringens beskrivning av de fyra stationerna

Ornäs station (Borlänge kommun)
Ornäs station (byggd 1876) i Borlänge kommun är en sammanhållen och välbevarad miljö, utan tillbyggnader eller förändringar på byggnadernas exteriör. Stationshuset är ett välbevarat exempel på de mindre stationshus som uppfördes i ett stort antal på de enskilda bansträckorna. Denna stationstyp är idag sällsynt, då många liknande stationer rivits, sålts eller förändrats.

Landeryds station (Hylte kommun)
Landeryds station (byggd 1906) i Hylte kommun har ett stort symbolvärde och samhällshistoriskt värde, då järnvägens framdragande med uppförandet av stationsbyggnaden har haft stor betydelse för samhällets utveckling i Landeryd.

Fåglaviks station (Herrljunga kommun)
Fåglaviks station (byggs 1858) i Herrljunga kommun är det enda bevarade av en tidig stationshustyp som ritades av SJ:s arkitektkontor. Dessa typhus byggdes efter den första stambanan genom Sverige. I Fåglavik finns hela stationsmiljön kvar med stationshus, uthus, jordkällare och trädgård. Byggnaderna är till största delen välbevarade och sammantaget har denna miljö ett högt kulturhistoriskt värde.

Banvaktsstugan i Pessinajokk (Kiruna kommun)
Banvaktsstugan i Pessinajokk (byggd 1898), Kiruna kommun, är del av Malmbanan, som haft stor betydelse för malmbrytningen i Norrbotten och Sveriges industriella utveckling under 1900-talet. Stationerna och banvaktsstugorna tillkom i huvudsak under banans uppbyggnad 1898–1902. Bebyggelsen utformades enligt typritningar av SJ:s chefsarkitekt Folke Zettervall.

Foto av Landeryds tågstation: Hans Bergfast, Länsstyrelsen i Hallands län

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment