Återvinningspråm flyttar transporter till urbana vattenvägar

Återvinningspråm flyttar transporter till urbana vattenvägar

ANNONS

Annons

Inom transportprojektet DenCity har ett 30-tal parter arbetat med innovativa transportlösningar för tätbebyggda städer, bland annat mobilitetsmäklare och en återvinningspråm som förflyttar transporterna till urbana vattenvägar.

Inom DenCitys olika arbetspaket har aktörer från bland annat akademi, fastighetsbolag, logistikföretag, fordonstillverkare, dagligvaruhandel, nationella myndigheter och städer och engagerat sig. Projektet har letts av CLOSER vid Lindholmen Science Park och utöver det ingår 34 parter från näringsliv, akademi och samhälle, däribland Bring, Chalmers, CityMail, Göteborgs stad, Jernhusen, RISE, SSPA, Sustainable Innovation, Svensk Digital Handel och Volvo Group & Älvstranden Utveckling.

Mobilitetsmäklare och återvinningspråm

DenCity har fokuserat på att utveckla hållbara gods- och persontransporter med utgångspunkt i den täta staden. Projektets olika områden har bidragit till att skapa nya processer för hållbar förtätning och minskad trafikintensitet. Olika transportlösningar har testats och realiserats i Göteborg, Jönköping och Stockholm. Det rör sig bland annat om samlastning, emissionsfria tunga transporter, delningstjänster och fastighetsnära leveranser.

Man har även undersökt fördelarna med att använda sig av mobilitetsmäklare, en ny roll som kan hjälpa fastighetsägaren både med att hitta rätt mobilitetslösningar för området, men även att hjälpa till med kunskap och stöd åt de boende såväl som att erbjuda praktiska lösningar. I Göteborgs stad testades också ett pilotkoncept med en återvinningspråm på fem kajplatser längs Göta Älv. Syftet med den flytande återvinningspråmen har varit att undersöka förutsättningarna för att flytta över olika typer av flöden till vattenvägar och se vilken avlastningseffekt det har på vägnätet. Återvinningspråmen har varit ett välkommet inslag för Göteborgs invånare som vill slänga sitt grovanfall på ett smidigt sätt i innerstaden. Nyttjandet av vattenvägar har dessutom lett till att trafik har flyttats bort från vägnätet och eftersom återvinningspråmen kör på fossilfri biodiesel har den även sparat på utsläpp.

– Att skapa möjligheter att höja servicenivån och bidra till att minska bilberoendet för de som bor utefter älven på ett enkelt sätt har krävt kreativitet. Att kunna skapa något fungerande utifrån ganska begränsade förutsättningar har varit spännande, berättar Peter Årnes, Kretslopp och vatten, Göteborgs stad.

Samarbetet med olika aktörer har bidragit till att få nya och fördjupade insikter kring de utmaningar vi har i den täta staden.

– De framtagna lösningarna, yteffektiva transportlösningar för både människor, gods och avfall, är alla pusselbitar för att lösa utmaningarna och skapa en hållbar, attraktiv stad. Tillsammans bildar bitarna en helhet och vi är både stolta och glada att varit en del i detta, säger Malin Broqvist Andersson, avdelningschef på Utveckling och Internationellt, Trafikkontoret Göteborgs Stad.

Lösningarna finns nu presenterade på DenCity.se och kan inkluderas i stadsutvecklingsprocesser för hållbar förtätning och minskad trafikintensitet.

– Nu hoppas vi att fler städer och andra aktörer ska kunna ta de lösningar som passar just deras behov, implementera och vidareutveckla dessa. Vi i projektet ser att denna implementeringsguide är något som kan skapa förutsättningar för att utveckla hållbara täta städer, säger Andreas Josefsson, projektledare för DenCity, vid CLOSER.

Återvinningspråmen utnyttjar centrala och tillgängliga vattenvägar. Foto: Lindholmen Science Park

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.