Så kan nordiska städer ställa om till klimatsmart mobilitet

Så kan nordiska städer ställa om till klimatsmart mobilitet

ANNONS

Annons

Slutrapporten i projektet Hållbara nordiska städer med fokus på klimatsmart mobilitet presenterar en rad åtgärder som påskyndar omställningen till klimatsmart mobilitet.

Projektet har letts av Energimyndigheten i samarbete med Trafikverket, och finansierats av Nordiska ministerrådet. I projektets slutrapport lyfts tre viktiga områden för att påskynda omställningen. Det handlar delvis om att regeringarna i de nordiska länderna måste ge städerna förutsättningar att gå före.

– Den nationella nivån i de nordiska länderna behöver skapa förutsättningar så att städernas ambitiösa åtaganden kan genomföras. Det kan handla om att skapa gynnsamma förutsättningar för marknadsutvecklingen för laddbara fordon men också rättsliga ramar för datadelning och marknadsförutsättningar för delad mobilitet, säger Hanna Sundqvist, forskningshandläggare och projektledare på Energimyndigheten.

Det behövs även investeringar i lokal kapacitetsutveckling. Projektet har samarbetat med lokala offentliga aktörer som vill bidra till omställningen av transportsektorn, men är osäkra på hur. Ett antal områden i behov av kapacitetsutveckling har identifierats hos nordiska städer: elektromobilitet, jämställdhet samt behoven hos unga och äldre. Man lyfter även fram vikten av transportplanering för att nå andra samhällsmål. Policys som styr utvecklingen mot flera hållbarhetsområden ger dem möjlighet att stärka varandra.

– Vi har sett att det är viktigt att klimatperspektivet beaktas tidigt i transportplaneringsprocesserna och här krävs samverkan mellan olika förvaltningar inom staden, så som fysisk planering, trafikplanering, exploatering och miljö. Det är också viktigt att förstå och inkludera olika gruppers perspektiv och behov i transportplaneringen. Man kan till exempel engagera medborgare i beslutsprocessen genom att utforska vilka behov till exempel unga och äldre har, säger Hanna Sundqvist.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.