Assemblin installerar VS och ventilation på sjukhus i Huddinge

Assemblin installerar VS och ventilation på sjukhus i Huddinge

Annons

Assemblin har fått i uppdrag att installera VS och ventilation i den nya behandlingsbyggnaden vid Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.

Den nya behandlingsbyggnaden, som ska stå klar under 2019, omfattar cirka 29 000 kvadratmeter. Byggnaden ska inrymma 23 operationssalar och åtta salar för skopi och röntgen. Den nya behandlingsbyggnaden är en mycket installationstät och känslig miljö med högt ställda krav.

– En korrekt och säker försörjning av värme, kyla, vatten och ventilation är förstås mycket viktigt i avancerade vårdmiljöer. Därför måste vi vara mycket noga och omsorgsfulla med allt förarbete. Vi har bland annat tagit fram speciella cirkulationslösningar för både kall- och varmvatten, säger Tore Styrman.

Även de högt ställda hållbarhetskraven på byggnaden har varit viktiga att ta hänsyn till i förarbetena. Stockholms läns landsting har fastställt att byggnaden ska certifieras enligt Miljöbyggnad Guld. Monteringsarbetena beräknas börja efter sommaren och pågå fram till början av 2019.

Foto: Skanska

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment