Christina Lindbäck – En driven visionär

Christina Lindbäck – En driven visionär

Intresset för miljöfrågor startade när Christina Lindbäck var tonåring. Engagemanget och viljan att förändra har tagit henne genom miljödepartementets korridorer till rollen som hållbarhetschef på NCC.

Strax efter klockan tre på eftermiddagen möter Christina Lindbäck upp mig i bistron på NCC:s huvudkontor i Solna. Det krispiga januariljuset dröjer sig kvar en stund till och strålar in genom glaspartierna, letar sig in mellan spiraltrappans svindlande trappsteg sex våningar upp. Hon hälsar med ett fast handslag och visar mig bort till mötesrummet. Vi slår oss ner i varsin fåtölj, jag med en kaffe, hon ett glas vatten. De senaste dagarnas tuffa influensa har inte direkt gjort underverk för rösten, berättar hon.

Det är snart tre år sedan Christina Lindbäck blev NCC:s nya hållbarhetschef, efter två år dessförinnan som koncernens miljöchef. Att utse en ny hållbarhetschef var en tydlig strategi från det globala bygg- och fastighetsföretaget där hållbarhet har kommit att bli själva kärnan i affärsverksamheten, liksom för andra stora byggbolag på den svenska marknaden numera. Mycket har hänt de senaste fem åren. När Christina Lindbäck började som miljöchef på NCC 2010 arbetade företaget visserligen en del med miljöfrågor. Men hållbarhet som ett vinnande koncept i byggbranschen var fortfarande i sin linda, och var än mindre aktuellt i sektorn under det föregående årtiondet.

På 1990-talet arbetade Christina Lindbäck i flera år på Miljödepartementet. Byggbranschens syn på miljöfrågor var hon då skeptisk till, byggindustrin uppfattade hon som en krasst prismedveten sådan som uppfattade miljöåtgärder som kostnadsdrivande och ganska tungrodd när det kom till hållbarhet. Det var inget som vare sig företagen eller kunderna såg fördelar med eller ännu mindre var villiga att betala för, tänkte hon. När sedan Byggabodialogen drog igång började branschen förändras och när certifieringssystemet Miljöbyggnad lanserades i slutet av 2000-talet kom den verkliga vändningen.

– För första gången såg aktörerna i byggsektorn att miljö som affärsmöjlighet kunde vara en tillgång. Jag tror att branschen behövde den här tiden på sig för att mogna, berättar Christina.

Idag slåss företagen om att leverera de bästa hållbara produkterna. Allteftersom branschen implementerar alla möjliga aspekter av hållbarhet ur ett ekologiskt perspektiv börjar nu de sociala frågorna att ta allt större plats. Resan mot ett mer socialt hållbart byggande kommer dock att gå betydligt snabbare.

– Om det tog femton år att börja bygga miljömässigt hållbart kommer de sociala dimensionerna att inkluderas mycket fortare. Samtidigt är det en mer komplex fråga eftersom den berör människor och just nu befinner vi oss i en extraordinär situation i Sverige, säger Christina.

Konkretisera hållbarhet

Även om hållbarhet har seglat upp som en självklarhet i branschen, och allt fler företag arbetar aktivt med det, är det inte alla som lever upp till vad som utlovas. I höstas kom en ny rapport från Mistra Center for Sustainable Markets (MISUM) som visar hur duktiga de största svenska börsbolagen är på att förverkliga och synliggöra sitt hållbarhetsarbete. Studien Walking the talk? har undersökt hållbarhetskommunikationen bland 72 börsbolag. Resultatet visar att många är bättre på att ”talka” än att ”walka”. Mycket snack och lite verkstad, med andra ord. NCC är dock ett av de företag som rankas högt och placerar sig som både en ”walker” och en ”talker”.

– Vi har nog varit lite mer blygsamma än andra stora byggbolag och har gjort mycket innan vi har kommunicerat det. I det här fallet har det slagit väl ut, säger Christina Lindbäck. Jag har också spenderat många år med att försöka konkretisera vårt hållbarhetsarbete.

Bland annat har hon tagit fram ett ramverk om vad hållbarhet innebär för NCC. I ramverket har hållbarhetsbegreppet definierats i i sex områden som ligger högt på agendan. De inkluderar ekonomiska, sociala och ekologiska aspekter. Förutom att arbeta in de olika sektorerna i affärsverksamheten handlar det också om att tydliggöra hur bolaget förhåller sig till hållbarhet som koncept, både internt och mot kunder.

– Hållbarhet är väldigt abstrakt. För att människor ska greppa vad det innebär och börja tänka i de här termerna är det viktigt att göra det enkelt och att konkretisera det. På sikt tror jag att vår förenkling av det arbetet kan underlätta för våra kunder att förstå vad de egentligen får av oss när vi erbjuder en hållbar produkt eller lösning.

Vikten av ett proaktivt arbete är en central nyckel för ett framgångsrikt hållbarhetsarbete, framhåller hon.

– Kärnan i vår vision är att förnya branschen och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är inte perfekt och även vi behöver förnya oss, det är vi väldigt medvetna om. Jag har arbetat mycket med att ingjuta mod i företaget för att våga gå fram proaktivt och till exempel erbjuda gröna sidoanbud.

Att arbeta med målsättningar och samla in underlagsmaterial är i hög grad en resursfråga men det är även en kulturell fråga, påpekar Christina Lindbäck.

– Branschen har historiskt sett inte varit särskilt road av att sätta upp mål inom andra områden än ekonomi. Man har inte vågat med rädsla för att misslyckas. Den kulturella aspekten bör därför inte underskattas.

En mer hållbar byggsektor

Innan årsskiftet stod ett historiskt klimatavtal klart efter COP21-konferensen i Paris undertecknat av 195 länder. Även om det finns utrymme för förbättringar är det likväl en stor bragd, menar Christina Lindbäck, jämfört med de tidigare mindre lyckade försöken då endast en bråkdel av världens länder skrev under. Byggsektorns klimatpåverkan var en av de frågor som stod i fokus under klimatmötet. Branschen spelar en viktig roll för att minska på koldioxidutsläppen och det finns god potential för förändringar, säger Christina Lindbäck.

– Vi har ju egentligen rådighet över hjärtat av en stad. Om vi använder vår samlade kompetens är vi faktiskt förmögna att bygga och klimatanpassa hela områden. Det är en enorm möjlighet.

Nyckeln till en mer hållbar byggsektor tror hon återigen ligger i att vara proaktiv. För NCC:s del handlar det om att ta ett större grepp om värdekedjan.

– Vi ska inte bara utföra utan även designa och vara med i det tidiga skedet. Då tror jag att hållbarhetsaspekterna kan bli lönsamma för alla parter. Det handlar om att försöka arbeta tillsammans med kunden och se vad det är vi kan åstadkomma sett utifrån en produkts hela livscykel.

Hela intervjun med Christina Lindbäck hittar du i Hållbart Byggande Nr 1 2016

>> Prenumerera på Hållbart Byggande

Foto: Erik Mårtensson

Relaterade artiklar

Leave A Comment