Funktionskrav i upphandlingar bäst för låg klimatpåverkan vid byggprojekt

Funktionskrav i upphandlingar bäst för låg klimatpåverkan vid byggprojekt

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

NCC medverkar i ett utvecklingsprojekt som finansieras genom Svenska Byggbranschens Utvecklingsfond (SBUF). Projektet undersöker vilka kravställningar i förfrågningsunderlagen som har en inverkan på byggnadens klimatpåverkan under byggnation och drift. Resultaten visar att kravställning vid upphandling av byggprojekt bör peka på funktionskrav, snarare än tekniska lösningar och material för att minimera den negativa klimatpåverkan.

– Både beställare och entreprenörer behöver vara på tårna och kontinuerligt utvärdera olika alternativ för en minskad klimatpåverkan. Genom att i huvudsak peka på funktionskrav i upphandlingar skapas utrymme för innovativa val som kan bidra till minskad klimatpåverkan, säger Daniel Johansson, specialist teknik och hållbarhet NCC Building Sverige samt projektledare för SBUF-projektet.

Nytt sätt att arbeta med klimatpåverkan

Undersökningens resultat visar att när entreprenörer kravställs på specifika tekniska lösningar, till exempel ett visst stommaterial eller en specifik byggdelsuppbyggnad, begränsas möjligheten att arbeta med lösningar och materialval som kan minska byggnadens klimatpåverkan. Rekommendationen är att i stället uttrycka de funktionskrav som en viss byggdel ska uppfylla.

Vidare lyfter utvecklingsprojektet att det är fördelaktigt att om specifika material, trots allt, kravställs så bör kravet kompletteras med en formulering om likvärdighet där även klimataspekten ingår som utvärderingsparameter.

Möjlig klimatbonus

Den kravställning som bedöms ha störst inverkan på att minska byggnadens klimatpåverkan är att inkludera klimatpåverkan i själva upphandlingen, gärna kombinerat med en bonus till entreprenören om klimatpåverkan ytterligare minskas innan överlämning av byggnaden. På detta sätt uppmuntras och tvingas entreprenören att göra kloka och medvetna val längs hela byggprojektets gång för att minska byggnadens klimatpåverkan.

– Med utgångspunkt i funktionskrav skapas förutsättningar för ett innovativt och iterativt arbetssätt där vi drar nytta av all vår kunskap och får möjlighet att ta med lärdomar från projekt till projekt så att gränserna för vad som är möjligt hela tiden förflyttas, säger Daniel Johansson.

Sponsrat innehåll från Fristads
[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.