Vinnova och Formas söker nya idéer för klimatanpassning

Vinnova och Formas söker nya idéer för klimatanpassning

ANNONS

Annons

Skyfall, översvämningar, värmeböljor. Det förändrade klimatet innebär allt större utmaningar. Genom en gemensam satsning vill Vinnova och Formas nu hitta nya lösningar och innovationer inom klimatanpassning.

Vinnova och Formas gör en satsning med två olika utlysningar som ska främja innovation och forskning för att anpassa våra städer och bebyggda miljöer till aktuella och framtida klimatförändringar. Vinnovas utlysning riktar sig till aktörskonstellationer som kan bestå kommuner, regioner, myndigheter, företag, branschorganisationer, ekonomiska föreningar, ideella organisationer, universitet och högskolor och forskningsinstitut. Tanken är att minst tre parter ska stå bakom varje ansökan. Budgeten är preliminärt 50 miljoner kronor för den första utlysningsomgången och de beviljade projekten kommer att tilldelas mellan 2–5 miljoner kronor.

– Den här satsningen är viktig då klimathotet redan nu leder till stora utmaningar för våra städer och samhällen, med behov som hela tiden växer. Vi vill med detta initiativ stötta samarbeten mellan engagerade aktörer som har ett driv att tillsammans kunna utveckla metoder och lösningar för att hantera utmaningarna. Vi hoppas att de lösningar som tas fram på sikt även ska kunna spridas, både inom Sverige och internationellt, säger Lars Friberg, utlysningsansvarig hos Vinnova.

RAPPORT: Handlingsplan för klimatanpassning saknas i många städer

FORSKNING: Färre översvämningar med grön infrastruktur

Utlysningen gäller för 2-åriga innovationsprojekt med möjlighet till fortsatt finansiering. Formas utlysning har en budget på 100 miljoner kronor. Det går att söka för 3- till 4-åriga projekt med en årlig budget på maximalt 2 miljoner kronor och en total budget på maximalt 8 miljoner kronor per projekt. Satsningen genomförs inom ramen för det nationella forskningsprogrammet för hållbart samhällsbyggande, Hållbart samhällsbyggande – Formas och det nationella forskningsprogrammet om klimat, Klimat – Formas.

LÄS MER: Malmös nya parker ska stå emot extremregn

LÄS MER: Stängda skolor efter het sommar väcker diskussion om kyla

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.