Malmös nya parker ska stå pall för extremregn

Malmös nya parker ska stå pall för extremregn

Annons
annons

Söderkulla är ett av områdena i Malmö som har drabbats hårt av översvämningar vid extremregn. Tillsammans med VA SYD har Malmö stad arbetat med att skyfallsanpassa och rusta upp Söderkulla- och Fosietorpsparken som nu invigs.

Att med flit översvämma vissa områden är ett exempel på en lösning för att ta hand om kraftiga regn. Eftersom vattenledningsnätet inte är dimensionerat för att ta hand om extrema mängder regn styrs översvämningarna om till platser där de inte orsakar någon skada. Parker och idrottsplatser är exempel på den typen av platser. Söderkullaparken i stadsdelen Fosie är ett område där översvämningarna blev som värst under sommaren 2014. Då inträffade det värsta skyfallet som drabbat Skåne och i synnerhet Malmö då delar av staden fick 100 mm regn inom loppet av ett dygn. Dagvattensystemen kunde inte ta emot de stora vattenmängderna och flera områden översvämmades.

Fördjupningar i gräsmattor

Arbetet med att skyfallsanpassa och upprusta Söderkullaparken startade våren 2018 och är nu färdigt. Detta innebär att det nu finns sänkta ytor där vatten kan samlas vid eventuella skyfall. För att skapa ytor som kan fördröja regn har fördjupningar gjorts i gräsmattor och sänkningar av grusgångar. Bollplaner, lekplatser och hundrastgården har sänkts med cirka en meter. Runt dessa platser har lägre murar byggts, som kan fungera som sittplatser. De nivåsänkta ytorna kommer att kunna användas vid normala regn. Men om det kommer ett skyfall kan de, under några timmar, stå helt under vatten.

-Delar av Söderkullaparken har sänkts med som mest en meter för att kunna magasinera dagvatten. Det är de befintliga gräsytorna och aktivitetsytorna som har sänkts, vilket betyder att vi kunnat spara många av de värdefulla träd som finns i parken, berättar Caroline Larsson, projektledare på fastighets- och gatukontoret.

Parkerna i Söderkulla är nu klara och har genom ombyggnaden fått nya bollplaner, lekplatser samt nyplanterade träd och växter. Söderkullaparken har även fått uppfräschad hundrastplats och boulebana medan Fosietorpsparken har fått ett utegym. Invigning av parkerna sker den 25 maj.

Illustration: Malmö stad

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.