Malmö satsar stort på klimat- och miljöfrågor

Malmö satsar stort på klimat- och miljöfrågor

ANNONS
[aas_zone zone_id="20304"]

Annons
[aas_zone zone_id="10948"]
Annons

Malmö ska vara en föregångare på hållbarhetsområdet, i Sverige och internationellt, och visa vägen i klimatomställningen och klimatanpassningen.

I budget 2023 beslutade den politiska ledningen i Malmö därför om en extra klimatstrategisk satsning på 10 miljoner kronor. Utöver det har även miljönämnden i Malmö tilldelats ytterligare 2,5 miljoner för klimatstrategiska insatser. Under onsdagen beslutade kommunstyrelsen hur de extra medlen ska fördelas mellan olika miljö- och klimatarbeten i staden.

  • Totalt 6,2 miljoner kronor tilldelas arbetet med klimatanpassning och resiliens. Det kommer bland annat gå till finansiering av utredningar kopplat till kring Malmö hamn och kustskydd vid Malmö hamninlopp, påverkansarbete kopplat till kustskydd, kunskapsutbyte och samverkan mellan städer angående höga havsnivåer, vidareutveckling av begreppet ”Klimatkvarter” kopplat till Nyhamnen och Rosengård samt inventering av Malmö stads trädbestånd.
  • 2 miljoner kronor tilldelas arbetet med förnybar energiförsörjning. Det kommer bland annat gå till att ta fram underlag för energilösningar på kommunens fastigheter samt identifiera och utreda lämpliga ytor för solenergiproduktion och vindenergiproduktion inom kommunen.
  • 1 miljon kronor går till att accelerera Malmö stads arbete inom och omställning mot en cirkulär ekonomi.
  • Ytterligare 1 miljon kronor går till Malmös arbete med hållbar mobilitet, och kommer bland annat att finansiera ett utvecklingsarbete om framtidens mobilitet i Nyhamnen.
  • Totalt 2,3 miljoner kronor fördelas arbetet med minskade utsläpp och lokal miljö. Det kommer bland annat att användas för implementeringen av ett gemensamt kemikalisystem, metodutveckling för att möjliggöra ett klimatneutralt byggande inom Malmö stad samt framtagandet av en kompensationsstrategi för de kvarvarande utsläppen från Malmö stads organisation 2030.

Hållbart nu och på sikt

– I en ekonomiskt utmanande tid är det viktigt att vi påminner oss om att klimatkrisen inte väntar, den behöver bemötas här och nu. Därför ska Malmös ambitiösa klimat- och miljösatsningar inte hindras av ekonomiska skäl, säger Katrin Stjernfeldt Jammeh (S), kommunstyrelsens ordförande

Annons

– Vårt målmedvetna klimat- och miljöarbetet har satt Malmö på kartan som en ledstjärna inom klimatomställningen. Nu stärker vi insatserna ytterligare för att tillsammans med Malmöbor och näringsidkare nå nya höjder när vi skapar ett grönt och hållbart Malmö som står sig starkt i framtiden, säger Roko Kursar (L), kommunstyrelsens förste vice ordförande.

– I en tid när den nationella klimatpolitiken har kollapsat blir det ännu viktigare med höga ambitioner på lokalt plan. I Malmö tar vi ansvar och ställer om till en hållbar och bättre stad för Malmöborna på en rad områden – förnybar energi, cirkulär ekonomi och klimatanpassning bland annat. Samtidigt skyddar vi oss från de klimatförändringar som är oundvikliga. Satsningen på 10 miljoner kronor möjliggör viktiga steg i den här omställningen, säger Janne Grönholm (MP), ersättare i kommunstyrelsen.

[aas_zone zone_id="20603"]
[aas_zone zone_id="20031"]

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.