Verktyget som ska hjälpa fastighetsägare att spara energi

Verktyget som ska hjälpa fastighetsägare att spara energi

Foto: iStock

Nu lanseras en webbapplikation som ska hjälpa självförvaltande bostadsrättsföreningar att minska sin energiförbrukning.

Vad gäller energieffektivisering har många privata och offentliga fastighetsägare kommit ganska långt men för självförvaltande fastighetsägare, som exempelvis bostadsrättsföreningar kan det vara svårare att komma igång med åtgärderna. För att hjälpa dem att komma tillrätta med detta lanseras nu det digitala verktyget Brf Energi.

Brf Energi är en del i ett forskningsprojekt som drivs av Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm i samarbete med Metry, HSB, och ElectriCITY, och finansieras av Energimyndigheten genom programmet E2B2.

Verktyget räknar ut ett jämförelsetal för årlig energianvändning, mätt i kilowattimmar per kvadratmeter, som enligt forskarna gör det möjligt att få en ungefärlig uppfattning om hur energieffektiva olika föreningars byggnader är i jämförelse med varandra. Verktyget visar energidata för både den egna föreningen och för andra föreningar som är anslutna.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment