Vad krävs för att det giftfria byggandet ska öka?

Vad krävs för att det giftfria byggandet ska öka?

Idag samlas flera organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter på IVL:s och BASTA:s gemensamma årliga evenemang “Vägen till ett giftfritt byggande” i Stockholm. Med anledning av det har vi ställt tre frågor till  Erik Gravenfors, utredare på Kemikalieinspektionen och en av talarna.

Vad anser du är byggsektorns största utmaning vad gäller gifter i byggmaterial?

Ett av de stora problemen är brist på information om innehåll av farliga kemikalier i byggprodukter, vad de innehåller och ger ifrån sig. Byggherren är skyldig att leva upp till de krav som ställs i bygglagstiftningen, men med otillräcklig dokumentation av byggprodukter kan det vara svårt till och med för professionella byggherrar.

Ett annat problem är att bevara dokumentationen för att på så sätt ha kontroll över innehållet i de byggprodukter som finns i ett byggnadsverk.

Vad kan Kemikalieinspektionen göra för att hjälpa till med dessa utmaningar?

Vi har lagt fram ett lagförslag tillsammans med Boverket och Folkhälsomyndigheten om obligatorisk testning av farliga kemikalier som avges från byggprodukter. Vårt förslag är att kraven ska gälla för byggprodukter som används för att konstruera golv, väggar och innertak.

I Sverige finns det i stort sett bara en specifik regel på det här området och det är bestämmelsen om avgivning av formaldehyd från träbaserade skivor. Men när det gäller andra ämnen i inomhusmiljön ligger vi efter i jämförelse med andra EU-länder som Belgien och Tyskland.

Vi stödjer också det förslag på loggbok för byggnadsverk som Boverket arbetar med.

Hur säkerställer man som tillverkare av byggmaterial, byggkonstruktör eller fastighetsägare att man inte använder byggmaterial med cancer- eller allergiframkallande ämnen i? Och hur långt ifrån eller nära är vi det giftfria byggandet i Sverige?

Vi ser flera positiva effekter av de frivilliga system som finns i Sverige och som är inriktade på att få bort farliga ämnen från byggprodukter, som BASTA, SundaHus, Byggvarubedömningen och Svanen. De som jobbar med dessa system och gör det seriöst kommer ganska nära ett giftfritt byggande. Men det skiljer sig väldigt mycket åt mellan olika projekt, det finns även byggprojekt där detta inte ens tas upp.

Det finns också en lagstadgad rätt att få information om de allra farligaste ämnena som finns uppförda på den så kallade kandidatförteckningen inom EU:s kemikalielagstiftning Reach. Den rättigheten borde utnyttjas oftare.

Foto: iStock

Annons
Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment