Nytt bolag ska underlätta för digitala byggvarudeklarationer

Nytt bolag ska underlätta för digitala byggvarudeklarationer

Annons

För att öka takten i digitaliseringen av den miljöinformation som finns om byggmaterial har IVL Svenska Miljöinstitutet och Byggmaterialindustrierna bildat det gemensamma bolaget, eBVD i Norden AB.

Bolaget ska enligt ett pressmeddelande underlätta arbetet med att digitalisera byggprocessen för både tillverkare och byggherrar och bidra till ett mer miljöanpassat byggande.

I samarbete med Byggmaterialindustrierna lanserade IVL 2016 en gemensam tjänst för digitala byggvarudeklarationer. Verktyget fungerar som en samlad databas där tillverkare kan registrera och lagra sina byggvarudeklarationer och där alla sedan fritt kan söka. Under 2017 formaliserades arbetet genom att det gemensamma bolaget eBVD i Norden bildades. Enligt IVL finns det nu mer än 150 aktiva leverantörer och mer än 2000 digitala deklarationer på den digitala plattformen.

– Varje månad sker cirka 4000 nedladdningar av deklarationer från databasen av olika användare, så intresset för detta är verkligen stort, säger Anna Jarnehammar, affärsutvecklingschef på IVL Svenska Miljöinstitutet och ordförande i eBVD.

Nästa steg i utvecklingen för bolaget är att koppla de digitala byggvarudeklarationerna direkt till olika digitala modeller i projekteringsskedet för att undvika kostsam manuell hantering av byggvarudeklarationer under byggprocessen.

Relaterade artiklar

Leave A Comment