Så vill branschen öka spårbarheten i byggandet

Så vill branschen öka spårbarheten i byggandet

Flera av Sveriges största byggföretag och branschorganisationer ställer nu krav på standardiserad identifikation för byggprodukter. Det gemensamma
beslutet  ska enligt ett pressmeddelande från aktörerna möta framtidens krav på en digitaliserad, spårbar och hållbar byggprocess.

Beslutet är att använda GTIN (Global Trade Item Number) som en gemensam standardiserad identifiering av byggprodukter. GTIN som används i hela världen, skapas av respektive företag och tilldelas varje unik produkt. Den unika identifikationen av produkten ska ge den spårbarhet och kunna användas för logistik och i förvaltning.

– Framtidens krav på hållbara byggnader, spårbarhet i det material vi använder och en effektiv digitaliserad byggprocess, kräver att det finns en gemensam identifikation som följer byggproduktens hela livscykel. Det här är ett stort framsteg för hela byggbranschen, säger Lennart Skog, Category Manager på NCC och initiativtagare till samverkansgruppen.

Samverkansgruppen för beslutet består av NCC, Peab, Skanska, JM, Veidekke, Byggmaterialindustrierna, Byggmaterialhandlarna och BIM Alliance.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment