Uppsala kommun bäst på klimatanpassning

Uppsala kommun bäst på klimatanpassning

Annons

Uppsala är bäst i Sverige på klimatanpassning, följt av Lomma och Stockholm. Det visar den senaste kartläggningen från IVL Svenska Miljöinstitutet och Svensk Försäkring.

Kartläggningen genomförs för tredje året i rad. Frågorna i undersökningen bygger på EU-kommissionens verktyg för klimatanpassning, the Adaptation Support Tool. Årets kartläggning visar en positiv trend gällande kommunernas klimatanpassningsarbete. 91 procent av kommunerna svarar i år att de arbetar med klimatanpassning, vilket är en ökning med 10 procentenheter från förra året. Uppsala får högst poäng bland kommunerna och toppar listan i år medan Lomma och Stockholm hamnar på en delad andraplats.

Kartläggningen visar också att det är stor variation i hur långt kommunerna har kommit i arbetet med klimatanpassning. En tredjedel av kommunerna har inte analyserat hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och bara två av tio kommuner uppger att de följer upp och utvärderar sitt klimatanpassningsarbete.

– Kommunerna behöver bli bättre på att analysera hur de kan påverkas av framtida klimatförändringar och vidta åtgärder för att minska sin sårbarhet. Till exempel måste beredskapen öka för perioder av extremt torrt väder och låga grundvattennivåer som vi ser i år, säger Philip Thörn på IVL Svenska Miljöinstitutet.

Relaterade artiklar

Leave A Comment