Ulleråker får höghus i trä

Ulleråker får höghus i trä

Annons

Uppsala kommun har anvisat mark till 450 lägenheter i Lyrikparken i den klimatsmarta stadsdelen Ulleråker, varav 250 av dem blir hyresrätter. Det planeras även för ett höghus i trä.

I bottenvåningarna på husen skapas utrymme för kommersiella lokaler för bland annat caféer, restauranger, kontor och butiker och även en förskola.

– Området kommer att få en spännande variation i form, höjd och materialval – för första gången i Uppsala byggs ett 11-våningshus i trä, säger Erik Pelling (S), ordförande i plan- och byggnadsnämnden.

Utöver trähusen byggs fristående och lägre stadsparkhus. Första byggstart väntas bli under 2018 efter att detaljplanen vunnit laga kraft och bygglov har beviljats. Rikshem, Byggvesta, Småa och Hökerum bygg har fått markanvisning i Lyrikparken.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment