Trädgårdarna-ett hem för äldre i trä och grönska

Trädgårdarna-ett hem för äldre i trä och grönska

Annons

Ett vårdboende i trä med grönskande innergårdar och inglasade uppvärmda trädgårdsrum för växter och gemenskap fick i torsdags ta emot Örebro kommuns byggnadspris.

För att uppmuntra och stimulera byggandet av estetiskt, socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart byggande har flera svenska kommuner instiftat priser till byggande och arkitektur som bidrar till detta.

I Örebros kommun har man sedan 2001 delat ut ett byggnadspris för att bredda diskussionen om arkitekturen och samhällsbyggandet och lyfta fram goda exempel.

Årets byggnadspris i Örebro kommun delades ut vid en ceremoni den 21 december och gick till vårdboendet Trädgårdarna i Boglundsängen med motiveringen:

Vårdboendet Trädgårdarna på Boglundsängen liknar inget annat. I ett brokigt sam­manhang av gröna ängar, handelslador, verkstäder och en framtida stadsdel ännu utan form har boendet getts ett eget kraftfullt uttryck.

Projektet visar på ett övertygande sätt hur man kan förhålla sig till omgivningen som den ser ut idag och till en oviss framtida stadsutveckling. Toppiga tak och mönst­rade fasader gör huset lätt att känna igen. Det starka arkitektoniska greppet gör att huset självsäkert har landat på platsen. De grönskande innergårdarna vars väggar är täckta av träpanel är centrala i byggnaden. Gårdarna är placerade för att betraktas från många håll och användas av husets alla invånare. Från korridorerna som binder samman lägenheterna och uppmuntrar till inomhuspromenader är grönskan utanför närvarande. När det regnar och är kallt finns inglasade uppvärmda trädgårdsrum för både växter och gemenskap.

Projektet visar på stor inlevelse i platsen och i de boen­des villkor och behov. Trädgårdarna är ett föredömligt exempel på hur omsorgsfullt gestaltad arkitektur kan bidra till god boendekvalitet och arbetsmiljö och är en värdig pristagare av Örebro kommuns byggnadspris 2017.

Trädgårdarna_Foto Fredrik Kellén
Foto: Fredrik Kellén/Örebro kommun

Beställare av projektet: Örebro kommun/Skanska.
Arkitekt för byggnaden: Marge Arkitekter.
Arkitekt för trädgård: Land Arkitektur.

Trädgårdarna IMG_1285_Foto Peder Hallkvist

Foto: Peder Hallkvist/Örebro kommun

Trädgårdarna DSC_0153-2_Foto Fredrik Kellén
Foto: Fredrik Kellén/Örebro kommun

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment