Test med biokol för att minska utsläpp vid ståltillverkning

Test med biokol för att minska utsläpp vid ståltillverkning

Nu utreds möjligheten att få ner koldioxidutsläppen vid ståltillverkning genom att ersätta en del av de fossila bränslen som används i masugnarna med biokol.

Stålproducenten SSAB står för cirka tio procent av Sveriges koldioxidutsläpp men utreder möjligheterna att bli helt fossilfria till 2045. Sedan tidigare bedriver de ett forskningsprojekt tillsammans med LKAB och Vattenfall för att undersöka möjligheterna att tillverka stål med hjälp av vätgas istället för kol.  Projektet är tänkt att pågå fram till 2035 vilket gör att den eventuella lösningen ligger långt fram i tiden.

För att få fram lösningar som skulle kunna minska stålindustrins koldioxidutsläpp tidigare har SSAB tillsammans med Swerea Mefos  och Luleå tekniska universitetet startat ett forskningsprojekt där biokol ska prövas vid masugnsbaserad ståltillverkning. Biokol framställs genom att biologiskt material, exempelvis trä, hettas upp under begränsad syretillförsel vilket gör att endast hälften av den koldioxid som lagrats i materialet återgår till atmosfären.

-I vårt arbete med att minska koldioxidutsläppen jobbar vi både på kort- och lång siktigt. Biokolprojektet är ett mycket bra initiativ för att ytterligare sänka nivåerna med dagens masugnsteknik. Om testerna blir lyckade kan en del av nuvarande kol och koks ersättas av biokol, utan några större investeringar, till en än mer fossilfri produktion, säger Era Kapilashrami som är chef för Metallurgin i Oxelösund, i ett pressmeddelande.

Enligt SSAB finns det sedan tidigare lovande resultat med biokol i små masugnar men det har aldrig tidigare testats i full industriell skala. Fullt utvecklad, utbyggd och implementerad teknik beräknas kunna minska utsläppen av koldioxid från masugnsbaserad ståltillverkning med cirka 30 procent.

Projektet startade upp i september 2017 och beräknas under 2018-2019 förbereda och genomföra driftförsök.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment