SSAB, LKAB och Vattenfall i projekt för koldioxidfri stålindustri

SSAB, LKAB och Vattenfall i projekt för koldioxidfri stålindustri

Annons

SSAB, LKAB och Vattenfall meddelar att de initierar ett projekt för att lösa koldioxidfrågan i svensk stålindustri.

Tillsammans vill företagen inleda ett arbete för att utveckla en stålproduktion som släpper ut vatten istället för koldioxid.

– Miljö- och hållbarhetsfrågor är sedan flera år en del av SSABs långsiktiga strategi. Men vi vill göra mer än så. Vi vill med det här initiativet ta ett ansvar för att långsiktigt lösa koldioxidfrågan i stålindustrin, säger Martin Lindqvist, vd och koncernchef SSAB.

– LKAB framställer järnmalmsprodukter med processer som kräver mindre energi och orsakar lägre utsläpp än majoriteten av våra konkurrenters. Vårt fokus ligger även på att optimera våra kunders processer. Satsningen på en koldioxidfri järnframställning skulle bli ett betydande bidrag till en hållbar utveckling, säger Jan Moström, vd på LKAB.

– Det är mycket tillfredsställande att delta i ett initiativ för att framtidssäkra en av Sveriges viktiga industrinäringar genom att ersätta fossila bränslen i stålproduktionen med koldioxidfri el. Här ser vi början på ett mycket intressant och klimatvänligt utvecklingsprojekt som är gynnsamt för våra partners, Vattenfall och inte minst klimatet, säger Magnus Hall, Vattenfalls vd och koncernchef.

Foto: Jan Moström, vd LKAB

Annons

Relaterade artiklar

  1. Forskningsprojekt för koldioxidfri stålindustri får miljonstöd | Hållbart Byggande
    2017-02-27 at 11:02 Svara

    […] LÄS MER: SSAB, LKAB och Vattenfall i projekt för koldioxidfri stålindustri […]

  2. Test med biokol för att minska koldioxidutsläpp vid ståltillverkning | Hållbart Byggande
    2017-11-06 at 08:44 Svara

    […] till 2045. Sedan tidigare bedriver de ett forskningsprojekt tillsammans med LKAB och Vattenfall för att undersöka möjligheterna att tillverka stål med hjälp av vätgas istället för kol.  Projektet är tänkt att pågå fram till 2035 vilket gör att den eventuella lösningen ligger […]

Leave A Comment