Svenska städer går i täten för delningsekonomi

Foto: Charlotte Leire

Svenska städer går i täten för delningsekonomi

ANNONS

Annons

Det nationella programmet Sharing Cities Sweden har i fyra år arbetat för att utveckla städers möjligheter att främja delning av saker, tjänster, platser och mobilitet.

– Vi ser att städer kan göra stora insatser för att främja en hållbar konsumtion, där individer och aktörer kan dela på prylar och ytor, men att insatserna behöver noggrann utformning, säger Kes McCormick, programledare för Sharing Cities Sweden.

Genom de fyra testbäddarna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå har programmet utvecklat, testat och utvärderat delningstjänster och digitala lösningar.

Tjänster nära människor

Delningsekonomin kan ge städer ett nytt sätt lösa urbana utmaningar. Genom att underlätta och tillämpa delningsekonomin i städer och samhällen kan resurser tillgängliggöras på nya sätt, vilket bidrar till en hållbar konsumtion. Att leva hållbart handlar om individens personliga val och agerande i kombination med de förutsättningar och sammanhang som underlättar för en hållbar livsstil. Nyckelbudskapet från programmet är att det måste vara lätt att dela och tjänster måste finnas nära där människor bor eller vistas.

– Vi har sett att det är absolut nödvändigt att delningsekonomin är utformad med hållbarhet i åtanke, säger Kes McCormick.

Även mindre städer

Programmet har byggts upp kring testbäddar och engagerat boende och lokala aktörer i frågor som stadsutveckling och utformning av levande stadsmiljöer (hälsa och välbefinnande) i flera stadsdelar runt om i Sverige: Sege Park i Malmö, Masthuggskajen i Göteborg, Hammarby Sjöstad i Stockholm och Campusparken i Umeå.

– Det är ofta hög exploatering av många områden i våra städer och därför är det en förutsättning att utveckla nya lösningar för att dela på såväl resurser som yta. I Masthuggskajen har vi utforskat hur olika kvaliteter och funktioner ska kunna samexistera i utomhusmiljön, men också haft fokus på policyfrågor och regelverk för hur lokaler ska kunna samnyttjas, säger Tove Lund, testbäddskoordinator i Göteborg.

I Karlstad kommun, med drygt 90 000 invånare, har ett delprojekt visat att den också fungerar i landsortsstäder – ibland till och med lite bättre.

– Delningsekonomi beskrivs ofta som ett storstadsfenomen där man lyfter fram städer som Seoul eller New York, och globala tjänster som Airbnb, säger Charlotte Wedberg, projektledare på Karlstad kommun. Men exemplet med Fritidsbanken visar att somliga typer av projekt och delningslösningar i vissa fall kan funka ännu bättre i mindre orter.

Sharing Cities Sweden har finansierats av det svenska strategiska innovationsprogrammet Viable Cities som är inriktat på innovation för klimatneutrala och hållbara städer.

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.