SundaHus-kriterier uppdateras – nya ämnen i databasen

SundaHus-kriterier uppdateras – nya ämnen i databasen

Den 1 juli kommer nya SundaHus-kriterier 6.1.5 att lanseras och innefattar bland annat uppdatering av databasen.

Enligt de uppdaterade kriterierna kommer hormonstörande ämnen från Chemsecs SIN-Listan läggas till i databasen. Exempel på ämnen som tillkommer genom SIN-listan är ftalater, tennorganiska föreningar, nonylfenol-derivat, klorparaffiner, PFOS-ämne m.fl. Genom de nya kriterierna kommer också redovisningskraven för eBVD antas som minimikrav för dokumentation av kemiska och icke-kemiska produkter.

Dessutom får produkter med större mängder polykarbonatplast (>5%) C+ om inte den har en godkänd restmonomerintyg. Materialleverantörer kommer att få en tidsfrist till årsskiftet för att samla in restmonomerintyg från sina underleverantörer innan det nya kriteriet för polykarbonat tillämpas. Ett omfattande underhållsarbete kommer att utföras under resten av året för att säkra att tidigare gjorda bedömningar uppfyller redovisningskraven i 6.1.5.

Nyckelvärden ur EPD:er

Sedan en tid tillbaka har SundaHus också lagt in EPD:er samtidigt med all annan bakomliggande dokumentation i SundaHus Miljödata. Nu har även nyckelvärdena ur EPD:erna lagt in i databasen. Det innebär att det nu är lättare att nå information om livscykelparametrar direkt på produkternas detaljsidor. Det öppnar även för framtida möjligheter för kunder som vill ställa särskilda krav på livscykelparametrarna eller vill ta fram rapporter (för till exempel Miljöbyggnad) baserat på informationen. Totalt har 832 produkter (6.689 artiklar) EPD:er i systemet idag. Denna information är synlig i SundaHus Miljödata från och med den 12 juni.

Polykarbonatplast används till exempelvis väderskydd och takkonstruktioner.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment