Studie jämför klimatpåverkan av olika byggnadskonstruktioner

Studie jämför klimatpåverkan av olika byggnadskonstruktioner

Annons

Regeringen har beslutat att stödja ett projekt som tar frågan om byggandets klimatpåverkan vidare.

Målet är att öka bygg- och fastighetssektorns kunskap om hur olika byggnader påverkar klimatet och hur valet av konstruktion kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Bakom projektet, som är en fortsättning på ett tidigare projekt där livscykelanalyser genomfördes på flerbostadshus i betong och trä, står bland annat Sveriges Byggindustrier, IVL Svenska Miljöinstitutet, KTH.

Forskarna kommer att utgå från ett referenshus med betongstomme men tar sedan fram fyra ytterligare olika alternativa konstruktionslösningar för att kunna göra jämförande livcykelanalyser. Stomuppbyggnaderna kommer att vara betong, massivt trä, volymelement av trä, prefabricerad stomme av betong och lätta ytterväggar av stål. Den betong som används i konstruktionerna kommer att utgöras av dels standardbetong och dels en ny klimatanpassad betong.

– Det är viktigt att öka kunskapen om byggnaders klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv. Det här projektet kan ses som en del i arbetet för att få nya regler som inkluderar byggprocessen i energikraven på nya byggprojekt, säger bostads- och digitaliseringsminister Peter Eriksson.

Annons

Relaterade artiklar

2 Comments

  1. Fortsatta studier om byggnaders miljöpåverkan - FRAKKA
    2018-02-06 at 12:31 Svara

    […] hallbartbyggande.com http://www.sbuf.se frakka.se/nyheter/tra-betong […]

Leave A Comment