Nya rön om byggprocessens klimatpåverkan

Nya rön om byggprocessens klimatpåverkan

ANNONS

Annons
Annons

Bygget av ett flerbostadshus i trä har studerats närmare i en ny rapport. Studien visar att byggprocessen, inklusive materialproduktion, byggtransporter och byggproduktion, står för nästan 40 procent av den studerade träbyggnadens totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år.

I rapporten ”Livscykelberäkning av klimatpåverkan för ett nyproducerat energieffektivt flerbostadshus med massiv stomme av trä” redovisas en livscykelanalys av ett åttavånings flerbostadshus med stomme av korslimmat trä (KL-trä) i kvarteret Strandparken i Sundbyberg. I projektet utfördes en livscykelberäkning av byggnadens klimatpåverkan, det vill säga klimatpåverkan från byggandet av huset (inklusive materialframställning, byggtransporter och processer på byggarbetsplatsen), energianvändningen under byggnadens drift, underhåll och rivning.

En motsvarande studie har tidigare genomförts av kvarteret Blå Jungfrun i Hökarängen med stomme av betong. Detta projekt är en uppföljning av Blå Jungfrun-studien med syftet att studera klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv av ett nybyggt flerbostadshus i flera våningar med stomme i massivträ.

Studien visar på vikten av att beakta byggprocessens klimatpåverkan också i trähusbyggande. Byggprocessen, inklusive materialproduktion, byggtransporter och byggproduktion, står för nästan 40 procent av den studerade träbyggnadens totala klimatpåverkan över en analysperiod på 50 år, enligt rapporten. Materialproduktionen står för den största andelen, 78 procent av klimatpåverkan. Den betong som har använts till byggnaden, bland annat i grund, garage och källarvåning, är enligt studien det som bidrar mest till klimatpåverkan. KL-virke samt stenullsisolering i ytterväggarna står för ungefär lika stora andelar. Totalt står trävaror för 16 procent av den totala klimatpåverkan kopplat till materialproduktion för byggnaden. Att använda stomme av korslimmat trä ger lägre klimatpåverkan i förhållande till exempelvis den betongkonstruktion som användes i Blå Jungfrun, konstaterar artikelförfattarna.

Rapporten har genomförts av IVL och KTH under ledning av Sveriges Byggindustrier med finansiering från bland annat SBUF och Regeringskansliet.

Källa: Sveriges Byggindustrier

Sponsrat innehåll från Bauroc

Relaterade artiklar

En kommentar

  1. Studie jämför klimatpåverkan av olika byggnadskonstruktioner | Hållbart Byggande
    2017-08-24 at 16:55 Svara

    […] och hur valet av konstruktion kan bidra till att minska koldioxidutsläppen. Bakom projektet, som är en fortsättning på ett tidigare projekt där livscykelanalyser genomfördes på flerbostadshus i betong och trä, står bland annat […]

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.