Storstäder återanvänder värme i nytt EU-projekt

Storstäder återanvänder värme i nytt EU-projekt

Genom EU-projektet Reuseheat, som leds av IVL Svenska Miljöinstitutet, ska fyra olika system visa på hur outnyttjade värmeflöden i stadsmiljöer kan återvinnas och återanvändas i städernas befintliga fjärrvärmesystem.

I projektet deltar 16 parters från flera europeiska länder. Fokus ligger på outnyttjade värmeflöden, som ska kunna införlivas i befintliga fjärrvärmesystem. Fyra olika demonstrationsprojekt kommer att genomföras i Frankrike, Rumänien, Spanien och Tyskland. I franska Nice ska man återvinna värme från avloppsvatten för att värma kontor och hotell. I anslutning till ett område med lågenergihus i tyska Brunswick ska energin från en närliggande serverhall värma upp husen. I Bukarest testar man att utvinna värme från ventilationsschakten i tunnelbanesystemet medan värme från kyla ska användas för att fasa ut äldre, fossil värme i det spanska projektet.

– Ett värmesystem som kan ta tillvara på den värme som människor i en stad genererar bara genom att vara i staden är en pusselbit för att bygga en smart stad. Städerna skulle kunna vara självförsörjande på värme, säger Kristina Lygnerud, projektledare på IVL Svenska Miljöinstitutet och programansvarig för Reuseheat.

– Vi lägger mycket fokus på att förstå affären, vilka risker det finns med multipla värmesystem och hur vi får ekonomin att gå runt. Vet vi inte det finns det ingen som vill investera i den här sortens lösningar.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment