Spektakulärt kontorshus i Gårda främjar rörelse

Spektakulärt kontorshus i Gårda främjar rörelse

I Göteborgs klassiska arbetarstadsdel Gårda planeras ett nytt landmärke. Det nya spektakulära kontorshuset Kineum ska genom design och smarta lösningar främja rörelse och kreativitet.

Området vid E6:an i Gårda har under senare tid moderniserats och vuxit med nya bostäder och kontor, samt ett flertal både nybyggda och planerade höghus. I ett samarbete mellan NCC och Platzer planeras nu för byggandet av en 27 våningar hög kontorsbyggnad i stadsdelen. Fastigheten Kineum ska präglas av rörelse, samverkan och mångfald. Utöver arbetsplatser kommer byggnaden att inrymma hotell, butiker, olika typer av service, restauranger, caféer, konferens- och eventytor.

Namnet Kineum bygger på grekiskans ”kineo” – att sätta i rörelse – vilket är tänkt att spegla ambitionen att skapa en plats och ett forum för nytänkande, kreativitet och möten. Smarta lösningar ska göra det lätt att samarbeta och nätverka under jobbtimmarna och genom att samla mycket service i huset är tanken att vardagen och livspusslet kan bli enklare för de som arbetar i huset.

Ska hålla mot klimatförändringar

Kineum ska miljöcertifieras enligt kraven för BREEAM nivå Excellent. För att nå denna nivå kommer man att arbeta med alltifrån hållbara materialval till energiprestanda, inre och yttre miljöfaktorer till att underlätta för alternativa transportsätt till biltransporter för byggnadens hyresgäster, säger Sofia Tabod, projektledare på NCC Property Development.

– Fokus kommer också att läggas på att se till att byggnaden står sig bra emot framtida klimatförändringar.

Att planera och bygga utifrån BREEAM innebär möjligheten att ta hand om många olika typer av miljöaspekter, påpekar Sofia Tabod.

– Det gör att man får ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågor i projektet och det skapar goda förutsättningar för att både få en välfungerande innemiljö, en god byggnadsprestanda och en hållbar byggnad på lång sikt.

Samtidigt finns det också utmaningar kopplade till certifieringen. Att till exempel certifiera enligt den nya manualen BREEAM-SE 2017 i ett projekt som påbörjats redan innan manualen kom ut och till en så hög nivå som Excellent är en utmaning i sig.

– En utmaning i alla projekt med miljöcertifiering är också att öka medvetenheten och kunskapen om vad BREEAM innebär hos alla våra underentreprenörer och andra projektdeltagare så att man får med sig alla på att ta beslut med hållbarhet i fokus, berättar Sofia Tabod.

Produktionsmässigt kommer även logistiken vara en utmaning, med flera stora parallella projekt på ett litet område med få tillfartsleder och en brandstation som kräver fri utryckningsväg.

Helglasad fasad

Projektet är fortfarande tidigt skede, mycket återstår därmed att ta beslut om. Fasad och stomme är dock klara i sin utformning. Fasaden kommer att vara en helglasad fasad med kryss av plåtkassetter medan stommen kommer att bestå av betong och stål. Produktionen av Kineum Gårda startar under det första kvartalet 2019. Projektet kommer att färdigställas under 2022.

Illustration: Reflex Arkitekter/Tomorrow

Annons

Relaterade artiklar

Annons

Lämna en kommentar

Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla sorters påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.