Solenergipris till Rättspsykiatriskt Centrum

Solenergipris till Rättspsykiatriskt Centrum

Skåne Solar Award 2017 går till Region Skåne och Rättspykiatriskt Centrum i Trelleborg.

Juryns motivering lyder: ”Ett ambitiöst projekt med en genomtänkt teknisk helhetslösning som har resulterat i ett plusenergihus med både solceller och solfångare som är väl integrerade i byggnadens arkitektur.”

– Det är väldigt roligt att få uppmärksamma och lyfta fram ett så här ambitiöst projekt där solenergin blir en del av en riktigt energismart byggnad, säger Kristina Fägerskiöld, vice ordförande i Solar Region Skåne.

Rättspykiatriskt Centrum, passivhus och plusenergihus, invigdes i början av september 2016. Tack vare solceller och solfångare på taket samt ett vindkraftverk blir anläggningen ett plusenergihus som på årsbasis producerar ett överskott på cirka 2 kilowattimmar per kvadratmeter och år.

Skåne Solar Award delas ut årligen av föreningen Solar Region Skåne som arbetar för att främja solenergi i Skåne sedan 2007. Priset stöds av Malmö stad serviceförvaltningen och E.ON Värme. Priset som består av en prisplakett och 10 000 kr, delades ut på Skånes Energiting. Priset mottogs av projektledaren Mattias Wallin, förvaltare Patrik Rosén och samt Yvonne Augustin, ordförande i sjukvårdsnämnd Sund.

Illustration: BSK Arkitekter

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment