SKB satsar på grön obligation för nya investeringar

SKB satsar på grön obligation för nya investeringar

Stockholms Kooperativa Bostadsförening (SKB) ger ut sin första gröna obligation om 300 miljoner kronor. Syftet med obligationen är att finansiera särskilt miljöinriktade projekt och fastigheter.

Emissionslikviden används för att stötta klimatsmarta investeringar enligt kriterierna för SKBs gröna finansiering som är angivna i det gröna ramverket; Green Bond Framework.

– Som Stockholms största privata hyresrättsaktör och som både bostadsbyggare och evighetsförvaltare, har SKB goda förutsättningar att bidra till såväl egen som Stockholms hållbarhet, säger Eva Nordström, vd SKB.

Investeringarna kommer att omfatta utveckling, förvärv och / eller färdigställande av bostäder med miljöcertifiering, uppger SKB. Det kan också bestå av insatser i nybyggnation med minst 25 % lägre energianvändning än vad nationella byggnormer och regler kräver. För det befintliga fastighetsbeståndet kan det innebära en reducering av energiförbrukningen på minst 25 %. Ytterligare ett utvecklingsområde är användande av förnyelsebara energikällor.

Kvarteret Basaren på Kungsholmen, en lågenergibyggnad med 44 lägenheter som SKB just ny bygger. Illustration: Wingårdhs

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment