Skärpta energikrav för småhus oroar TMF

Skärpta energikrav för småhus oroar TMF

Annons

Nyligen presenterades Boverkets remissförslag till svensk tillämpning av nära-nollenergibyggnader i BBR. Trä- och Möbelföretagen uttrycker nu sin oro över vilken effekt förslaget kan få på mindre småhus.

Nyheterna i Boverkets remissförslag innebär bland annat en övergång till primärenergital och primärenergifaktorer från 1 april i år – dock utan några egentliga ändringar i nivån på energikraven. Det införs även geografiska faktorer istället för klimatzoner vilket medför att kraven kan justeras lite uppåt eller nedåt beroende på var i landet man skall bygga. Det är först från och med den 1 januari 2021 som de större förändringarna börjar gälla, då energikravet för elvärmda småhus går från 55 till 35 kWh/m2 år i Stockholm. För småhus mindre än 130 m2 tillkommer en linjär areakompensation ner till 90 m2 och 45 kWh/m2 år.

Men kraven kommer främst bli svåra och kostsamma att klara för de mindre elvärmda enplanshusen, menar branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen. Då främst de hus med större omslutande area med huskroppar i vinkel eller U-form.

– Boverkets remissförslag för svensk tillämpning av NNE kommer medföra väsentliga fördyringar för främst de något mindre småhusen i ett plan. Boverkets egen analys visar dessutom att de nya reglerna har försumbar effekt på klimatutsläppen, säger Anders Rosenkilde, chef för teknisk utveckling på TMF.

Branschorganisationen kommer nu att ta fram ett remissvar med hjälp av SP/RISE som visar hur skärpningarna i energikraven 2021 kommer att påverka några olika typhus, inklusive merkostnader för klimatskal, värme och ventilationssystem.

Anders Rosenkilde. Foto: TMF

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment