Samverkande system kan minska kyldiskars energianvändning

Samverkande system kan minska kyldiskars energianvändning

Mer än hälften av livsmedelsbutikernas energiförbrukning går till att kyla matvaror och butikerna installerar allt fler kyldiskar. Men dagligvaruhandeln skulle kunna sänka sin energianvändning med 50 procent, visar fallstudier från innovationsklustret BeLivs.

BeLivs finansieras av Energimyndigheten och är ett nätverk med större livsmedelskedjor och mindre lokala handlare. Nätverket drevs av RISE under 2011-2018. Det har samlat 90 procent av den svenska dagligvaruhandelns aktörer för att gemensamt se över vad branschen kan göra för att sänka sin energiförbrukning. Att jobba klimatsmart i livsmedelsbranschen är idag framför allt en fråga om kunskap kring hur man hanterar värme och kyla. Engagemanget i branschen är stort men utmaningen ligger i att få de enskilda aktörerna att förstå hur de kan optimera sin egen livsmedelslokal för att bli mer energieffektiv.

Läs mer: Kyl- och frysdiskar får energikrav

Samverkan mellan tekniska system

Genom nätverket BeLivs har ett flertal studier och fallstudier genomförts vars resultat har gett idéer till nya systemlösningar.

– Lösningen ligger i att låta butikens olika installationstekniska system samverka som ett enda system där det ständigt pågår ett utbyte mellan ett varmare inneklimat och en kallare temperatur i kyldiskarna. På så vis tar man vara på både värme och kyla och det genereras rätt temperatur på rätt ställe och på ett mer effektivt och energisnålt sätt, säger Ulla Lindberg, RISE projektledare för BeLivs.

Låter man butikernas olika system samverka på rätt sätt och tar hänsyn till den ofrivilliga ventilationen som uppstår av att entrédörrar och lagerportar står öppna stora delar av dygnet samt övrig ventilation i lokalen så kan livsmedelsbutikerna sänka sin energianvändning med upp till 50 procent, konstaterar de involverade i BeLivs.

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Leave A Comment