Örebro får nya trähöghus

Örebro får nya trähöghus

NCC ska på uppdrag av Örebrobostäder bygga cirka 70 hyresrätter och en förskola med tio avdelningar i Örebro. Projektet som består av tre huskroppar kommer att byggas helt i trä.

NCC ska bygga en förskola med tio avdelningar som kommer att ligga i bottenplan och vara cirka 2000 kvadratmeter stor. Ovanför förskolan byggs cirka 70 hyresrätter fördelade i tre huskroppar med vardera sex våningar. Lägenheterna kommer att ha två till fyra rum och kök.

Förskolan i bottenplan byggs i betong och ovanpå placeras tre hus där stomme, väggar och våningsplan består av trä. Byggsystemet består av massivt korslimmat trä som enligt NCC ska ge en stabil konstruktion.

Markbearbetningen har inletts och grundläggning av betongplattan startar vecka 21. Resning av stomme startar under hösten och fastigheterna beräknas vara inflyttningsklara under första delen av 2020.

Illustration: Projektengagemang

Relaterade artiklar

Leave A Comment