Strateginod ska främja samarbeten för smart energianvändning

Strateginod ska främja samarbeten för smart energianvändning

ANNONS

Annons

Fastighetsnätverket i Region Örebro län bildar strateginod. Syftet är att främja nya samarbeten och innovationer i regionen.

Genom uppdraget sektorsstrategier ska Energimyndigheten, tillsammans med myndigheter och branscher, minska energianvändningen med 50 procent i hela Sverige. Myndigheten har bedömt att Fastighetsnätverket i Örebro län svarar väl mot förutsättningarna att forma en så kallad strateginod.

– Fastighetsnätverket i Örebro län är enligt Energimyndigheten en värdefull regional plattform för erfarenhetsutbyte, kunskapsspridning och innovativ samverkan. Nätverkets insatser kommer vara av stor betydelse för att vi tillsammans ska nå visionen om ett hållbart energisystem, säger Dag Lundblad, projektledare på Energimyndigheten.

Fastighetsnätverket är till för de som arbetar med energi- och miljöfrågor i fastighetsbranschen, till exempel arkitekter, bostadsrättsföreningar, drifttekniker, förvaltare, installatörer, konsulter och VD. Nätverket drivs under föreningsliknande former och består idag av cirka 50 medlemmar. Aktörerna ska tillsammans genomföra åtgärder som leder till resurseffektiv energianvändning inom bebyggelsen och till ett mer flexibelt och robust energisystem.

– Vi ser fler och fler utmaningar med kapaciteten i el- och fjärrvärmenäten. För att frigöra flexibilitet i systemet behöver vi mer av den här typen av samverkan, menar Tobias Walla, projektledare för flexibelt och robust energisystem.

– Det är tack vare våra engagerade medlemmar som vi har kunnat göra det här möjligt. De sprider hållbara lösningar och inspireras av varandra. Genom fördjupat samarbete med Energimyndigheten kan vi nu i Fastighetsnätverket sprida fler goda exempel. Tillsammans kan vi göra mer, säger Niklas Jakobsson, koordinator för Fastighetsnätverket i Örebro och den nya strateginoden.

Han ser flera nyttor i att medverka i sektorsstrategierna.

– Strateginoden öppnar nya vägar för kunskapsutbyte och fördjupat samarbete med Energimyndigheten. Utöver att vara föregångare och medverka till nya smarta åtgärder och goda exempel har vi nu också möjligheter att komma med inspel i utvecklingen av styrmedel.

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.