Bygget med Västlänken får påbörjas

Bygget med Västlänken får påbörjas

Annons

Vid 10-tiden under måndagsförmiddagen meddelade Mark- och miljööverdomstolen att den omdebatterade Västlänken får börja byggas. Det rapporterar Sveriges Radio .

Västlänken är en åtta kilometer lång järnväg som kommer att gå genom centrala Göteborg. Sex kilometer kommer att gå genom tunnel, med tre hållplatser under jorden. Den planeras vara klar för trafikering 2026.

Tunnelbygget har dock kritiserats för att vara miljöstörande och när Mark- och miljödomstolen i Vänersborg sade ja till Västlänken i januari följdes domen av en rad överklaganden.

Nu har Mark- och miljööverdomstolen beslutat att endast ett överklagande, om villkor för buller under byggtiden, får prövningstillstånd. Samtidigt meddelar överdomstolen att Trafikverket nu får påbörja bygget.

 

 

 

 

Annons

Relaterade artiklar