Så kan Örebros nya småbåtshamn komma att se ut

Så kan Örebros nya småbåtshamn komma att se ut

ANNONS

Annons

Ökad tillgänglighet, kajstråk och nollenergihus i trä, utkikstorn och vindkraftverk kan bli verklighet i Örebros nya småbåtshamn.

Med Örebro kommuns strategi ”Arkitektur och byggande i Örebro kommun” som utgångspunkt har Swecos arkitekter, konstruktörer och energiexperter tagit fram en ny vision för stadens småbåtshamn. Tanken med förslaget är att skapa liv och rörelse i hamnområdet samt göra det mer tillgängligt för Örebroborna.

– Småbåtshamnen är ett område som vi ser har stora potentialer och som skulle ge flera positiva effekter för stadens invånare. Vår tanke är att utveckla en sammanhållen bebyggelse med olika funktioner på den plats som idag fungerar som uppställningsplats för båtar. Här kommer det rymmas marknadsplats, café, restaurang samt konferens- och utställningslokaler, samtligt som båtverksamheten ligger kvar, säger Jenny Fredriksson, kontorschef för Swecos arkitekter, Örebro.

Nollenergihus i trä

Bebyggelsen består av småskaliga volymer med ett gemensamt uttryck i materialval och tak-och fönsterutformning, samtidigt som en variation skapas. I utformningen har Sweco hämtat inspiration från skärgård, båthus och marina miljöer. Med ett kajstråk i trä förbinds området och ger plats för gång-och cykeltrafikanter och uteserveringar. Det finns också planer på ett utkikstorn.

Utmed byggnaderna placeras vindkraftverk, samtliga byggnader blir nollenergihus och byggda i trä och på taken placeras solpaneler och bikupor.

– Att bygga hus i trä istället för betong medför stora vinster för klimatet. Hus med stommar av trä ger även mycket mindre utsläpp av koldioxid under byggprocessen jämfört med hus av betongstommar, säger Michael Malki, gruppchef för Swecos konstruktörer, Örebro.

Sweco föreslår också att byggnaderna utformas med flexibilitet för framtida behov och möjlighet till återanvändning av byggmaterial.

Optimerad energianvändning

– Att bygga nya stadsdelar eller större omdaningar likt vår vision för småbåtshamnen ger goda möjligheter att prägla byggnationen med höga energimål. Genomtänkt energiplanering från en tidig fas i projekt ger möjlighet att optimera energianvändning, möjliggöra för lokal energiproduktion och återvinnig av energin från staden. Exempelvis kan kolonilotterna förse restaurang och marknad med mat och restaurangens kylmaskiner kan förse kringliggande byggnader med värme till varmvattnet, säger Magnus Paulander, energiingenjör och gruppchef på Sweco, Örebro.

 

Visualisering: Sweco

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.