Omdiskuterat köpcenter invigs i Kristianstad

Omdiskuterat köpcenter invigs i Kristianstad

Efter åtta års arbete öppnar nu det nya köpcentret C4 i Kristianstad, ett projekt med höga miljöambitioner men som även har mötts av kritik och lokala protester.

I mitten av 2000-talet gick en grupp handlare i Kristianstad samman i ett konsortium och köpte Hammarshus och lantbruket Hammars Gård, med planer på att bygga ett handelsområde. Vid samma tid visade även ett stort möbelföretag intresse för att bygga ett nytt varuhus i området.  2010 stod Ramboll, som har utvecklat shoppingcentret, på åkermarken utanför Hammarshus och började skissa på förutsättningarna och designen av ett nytt shoppingcentrum och volymhandelsområde.

– Resultatet blev en miljöcertifierad handelsplats med genomarbetad utomhusmiljö och ett kreativt formspråk där varje butik kan sätta sin egen prägel. Jag är verkligen stolt över det vi tillsammans har åstadkommit, säger Annki Cedervall, affärsområdeschef för Retail Planning & Architecture på Ramboll.

Certifierat enligt BREEAM

Ramboll har ansvarat för allt från handelsutredning, kalkyler och masterplan till marknadsmaterial, uthyrning, designkoncept, hyresgästanpassning och byggprocess. Köpcentret är certifierat enligt standarden BREEAM och ska hålla hög ambitionsnivå när det gäller miljövänliga lösningar. I den dagliga verksamheten kommer det att ställas höga krav på avfallshantering, återvinning och miljövänliga lösningar. C4 omgärdas av grönska och stora dagvattendammar och biltrafiken har separerats från gång- och cykelbanor medan parkeringarna ligger inbäddade i grönska, omgivna av trädalléer.

5 miljoner besökare varje år

Shoppingcentret öppnar 20 september med aktörer som exempelvis HM, HM Home, det nya konceptet Afound, Clas Ohlson och Normal. City Gross öppnade i volymhandelsdelen under hösten 2017 och under 2019 öppnar även Hornbach och Dollarstore sina första enheter i östra Skåne. Utvecklingen av C4 har skett i nära samarbete med C4 Shoppings ägare som nu lämnar över C4 till Eurocommercial Properties. 5 miljoner besökare förväntas besöka den 70 000 kvadratmeter stora regionhandelsplatsen C4 varje år. Upptagningsområdet sträcker sig över östra Skåne, västra Blekinge och södra Småland.

Protester försenade projektet

Bygget planerades först att öppna 2014 eller 2015, men överklaganden försenade processen. En grupp bestående av handlare och fastighetsägare i centrum tillsammans med Nätverk Kristianstad har protesterat mot utbyggnaden genom uppropet “Ja till folkomröstning. Nej till köpcentrum i Hammar”. En namninsamling för folkomröstning lämnades in till kommunen i juni 2013. Handelsområdet har även mötts av annan kritik, bland annat av analysföretaget WSP som anser att de negativa effekterna för annan handel i kommunen har underskattats kraftigt. För fyra år sedan gjorde företaget en konsekvensbedömning där man konstaterar att C4 kommer att slå betydligt hårdare mot cityhandeln och annan handel på orten än vad som tidigare antagits. Vid fullmäktigesammanträdet den 8 oktober 2013 beslutade politikerna dock att säga nej till en folkomröstning eftersom kommunfullmäktige ansåg att en företagsetablering är olämplig att behandla i en folkomröstning. Detaljplanen för handelsområdet godkändes senare med stor majoritet.

Visualisering: Åberg

Sponsrat innehåll från Schneider Electric

Relaterade artiklar

Leave A Comment