Nyttan med gröna utegårdar uppmärksammas

Nyttan med gröna utegårdar uppmärksammas

Annons

Nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd bland både allmänhet och beslutsfattare enligt Naturvårdsverket som låtit Sifo ställa frågor till allmänheten om ämnet.

Barn som går i förskolor med utegårdar av trädgårdskaraktär har bättre motorik, högre koncentrationsförmåga och färre sjukdagar, jämfört med barn vars förskolor saknar gröna utegårdar. Det sambandet har konstaterats i flera studier genomförda i Sverige och USA enligt Naturvårdsverket som i ett arbete låtit Sifo fråga allmänheten hur viktigt det är att förskolor och skolor har en grön utegård med träd och buskar.

Knappt sex av tio svarade att det är ”mycket viktigt”. Motsvarande andel ökade till drygt sju av tio när samma fråga ställdes i kombination med informationen att gröna utegårdar gynnar barns utveckling och hälsa.

– En majoritet vet att gröna utegårdar på skolor och förskolor är mycket viktiga för barnen, men några behöver kompletterande information för att komma till insikten. Vår slutsats är att nyttan med lek på gröna utegårdar behöver bli mer känd bland allmänhet och beslutsfattare, säger Karin Skantze, projektledare på Naturvårdsverket, i ett pressmeddelande.

Annons

Relaterade artiklar

Leave A Comment