Nytt system ska visa hur hållbarhetskrav vid byggande efterlevs

Nytt system ska visa hur hållbarhetskrav vid byggande efterlevs

ANNONS

Annons

Stockholms stad lanserar ett verktyg, Uppföljningsportalen, som ett stöd för att följa upp stadens hållbarhetskrav. Verktyget är uppbyggt och anpassat utifrån erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden.

Uppföljningsportalen är ett webbaserat verktyg där varje byggaktör som anvisas mark i staden rapporterar in sina värden i systemet. På så sätt ska staden kunna följa hur hållbarhetskraven efterlevs bland byggaktörerna.

– Stockholms stad har höga ambitioner för att utveckla staden hållbart. Då måste vi vara tydliga med våra hållbarhetskrav och vara bra på att följa upp och se till att utvecklingen går åt rätt håll, säger Anders Johnson, miljöchef på exploateringskontoret.

LÄS MER: Upp till bevis för Norra Djurgårdsstaden

Erfarenheter från Norra Djurgårdsstaden

De krav som staden följer upp handlar om hållbar energianvändning, miljöanpassade transporter, hållbar mark- och vattenanvändning samt att byggmaterialet ska vara fritt från gifter och att trä- och stenmaterial ska produceras på ett hållbart sätt.

Verktyget är uppbyggt och anpassat utifrån erfarenheter från stadens profilområde inom hållbar stadsutveckling, Norra Djurgårdsstaden. En granskning som tidningen Byggindustrin gjorde under 2020, där bland annat fastigheter i den framväxande miljöprofilerade stadsdelen granskats, visar att nybyggda bostadshus missar energimålen med i snitt 20 procent. Med anledning av artikeln ska miljöförvaltningen i Stockholm ha startat en uppföljning av nybyggena i Norra Djurgårdsstaden för att hitta orsakerna till de missade målen, skriver Byggindustrin.

– Syftet med Uppföljningsportalen är att på ett enkelt och enhetligt sätt systematisera uppföljningen av kraven. Det gäller både i den tidiga planeringsfasen, under själva byggskedet och efteråt när byggnaden står klar, och att alla byggaktörer behandlas lika, säger Pernilla Morris som leder arbetet med Uppföljningsportalen på exploateringskontoret.

KRÖNIKA: “Norra Djurgårdsstaden – blir den hållbar?”

 

Relaterade artiklar

Lämna en kommentar


Regler för kommentarer på Hållbart Byggande

Vi ser gärna att du som läsare bidrar med synpunkter och tankar. Tänk dock på att hålla en god ton. Diskussioner och synpunkter välkomnas liksom kritik, däremot bör det handla om sakfrågan och inte om en person. Vi önskar en civiliserad ton i vårt kommentarsfält och alla påhopp, kränkningar, stötande språk eller uttryck tas bort.